Tegoroczna Gala wręczenia nagród laureatom Konkursu o Ekolaury Polskiej Izby Ekologii odbyła się 22 czerwca w Katowicach. Uroczystość rozpoczęto od przekazania odznaczeń wojewódzkich. Srebrne „Odznaki Honorowe za zasługi dla województwa śląskiego” otrzymali Barbara Farmas, wiceprezes Zarządu SARPI Dąbrowa Górnicza, dyrektor ds. systemów zarządzania, Krzysztof Filipek, wiceprezes Zarządu AQUA, Marek Kramza, dyrektor spółki Rewital, Roman Król, prezes Zarządu Utex-Terra oraz Andrzej Szołtysek, były prezes Zarządu PPU Utex. Złote odznaki przypadły w udziale Bogdanowi Gieburowskiemu, zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Gabrieli Lenartowicz, prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Adamowi Liwochowskienu, zastępcy prezesa WFOŚiGW w Katowicach oraz Wiesławowi Siwczakowi, prezesowi Zarządu Europejskiego Instytutu Ekologii. Natomiast Odznakę Honorową Ministra Środowiska „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” wręczono Grzegorzowi Pasiece, prezesowi Zarządu Polskiej Izby Ekologii.

Podczas najważniejszej części wieczoru do rąk przedstawicieli firm i przedsiębiorstw, których efekty pracy, osiągnięcia i rozwiązania technologiczne są znaczące dla stanu środowiska w Polsce, trafiły Ekolaury – statuetki wykonane przez znanego rzeźbiarza, Jacka Sarapatę. W tym roku Kapituła oceniała wnioski także w nowej kategorii – „Edukacji ekologicznej”. W IX edycji Konkursu przyznano osiem Ekolaurów oraz 15 wyróżnień w siedmiu kategoriach. Firma HOBAS System Polska otrzymała statuetkę w kategorii „Gospodarka wodno-ściekowa” za„Wykorzystanie rur CC-GRP HOBAS...