„Stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewniających wzrost odzysku zmniejszającego ich masę przez składowanie” – to tylko jedno z wielu założeń „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003-2006”. Jej przykładną realizację przypisać można Związkowi Komunalnemu Gmin (ZKG) „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Związek ten przeszedł wyboistą drogę aplikacyjnych procedur, a jej konsekwencją było powstanie w 2006 r. Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) „Orli Staw”, zlokalizowanego w Prażuchach Nowych w województwie wielkopolskim, będącego swego rodzaju wizytówką ZKG, której pozazdrościć może niejeden potencjalny beneficjent.   Owoc prac Związku ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, działający od 1998 r., skupia obecnie 20 miast i gmin z województwa wielkopolskiego i łódzkiego, obejmując tym samym ok. 300 tys. mieszkańców. W skład wybudowanego przez ZKG ZUOK-u wchodzą: sortownia odpadów zmieszanych i surowców wtórnych, kompostownia, magazyn odpadów niebezpiecznych, segmenty przeróbki odpadów budowlanych oraz wielkogabarytowych, place dojrzewania i doczyszczania kompostu oraz kwatera deponowania odpadów balastowych. Jakie korzyści przynosi ten kompleksowy obiekt? W aspekcie ekologicznym Zakład umożliwia przetwarzanie całego strumienia odpadów komunalnych, prowadzenie odzysku surowców wtórnych czy minimalizację emisji odorów i gazów cieplarnianych. W ujęciu ekonomicznym ZUOK, w którym zastosowano najlepsze dostępne technologie (BAT), rozwiązuje problem zagospodarowania odpadów dla mieszkańców na wiele lat, pozwala optymalizować koszty eksploatacji oraz ogranicza tym samym wysokość opłat ponoszonych za...