Susza wyzwaniem dla polskich miast

Z roku na rok skutki suszy stają się coraz dotkliwsze. Jej konsekwencje można zaobserwować w obszarze zarówno środowiska, gospodarki, jak i zdrowia. W przyszłości zjawisko to może się pogłębiać, stąd konieczność intensywnych działań, których celem jest racjonale gospodarowanie zasobami wodnymi.

Polska należy do grupy państw, którym grozi deficyt wody. Okresy suszy zdarzają się od wielu lat, ale ostatnio pojawiają się one coraz częściej. W latach 1951-1981 było w Polsce sześć susz, a w okresie 1982-2011 było ich 18 – średnio co dwa lata. W następnych latach susza występowała już każdego roku. W polskich miastach prowadzi się szereg skoordynowanych działań, aby jak najbardziej ograniczyć to zjawisko.

Sytuacja hydrologiczna

Według danych, które przedstawia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), najgorsza sytuacja hydrologiczna jest w woj. lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim i częściowo opolskim. Przelotne opady, które występują na tych obszarach, nie są w stanie jej poprawić. Również w dorzeczach Odry i Warty obowiązują ostrzeżenia o suszy hydrologicznej. Niski poziom wody można zaobserwować w rzekach. Problemem jest też susza rolnicza. Bardzo źle jest na zachodzie kraju, gdzie wilgotność gleby w warstwie do 7 cm spada do ok. 45%, a w głębszych warstwach (do 100 cm) jest jeszcze gorzej. Wskaźnik wilgotności...