W Polsce połowę całkowitego zanieczyszczenia powietrza pyłami tworzą gospodarstwa domowe – w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, gdzie smog tworzy głównie komunikacja samochodowa.

W rezultacie Polacy od wielu lat oddychają niemal najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej – według danych Światowej Organizacji Zdrowia, w zestawieniu 50 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast aż 33 znajdują się w naszym kraju. „Financial Times” nazywa Polskę „europejską stolicą smogu”. Nasze zdrowie oraz otaczające nas środowisko narażone są na działanie szkodliwych substancji, takich jak pył (zwłaszcza jego drobne frakcje: PM10 i PM2,5), sadza (ang. Black Carbon, BC), benzo(a)piren i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) oraz dioksyny i metale ciężkie.

Trujące kotły

– Niemal połowa całkowitej emisji pyłu, jego drobnych frakcji PM10 i PM2,5, pochodzi w naszym kraju z gospodarstw domowych. W krajach Europy Zachodniej głównym sektorem działalności gospodarczej powodującej epizody smogowe jest transport. Należy jednak zauważyć, że ostatnie analizy Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) wykazują, iż największym emitentem sadzy również u nas jest transport drogowy – mówi dr inż. Krystyna Kubica, ekspert ds. instalacji spalania małej mocy w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym. – Powodem tak dużego udziału gospodarstw domowych w niskiej emisji w naszym kraju jest spalanie paliw stałych, zwłaszcza węgla o niskiej...