Po dwóch latach funkcjonowania ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym widać już, co się sprawdziło, a co wymaga pilnej interwencji legislacyjnej. Zakres oddziaływania ww. ustawy obejmuje nie tylko przedsiębiorców, lecz również każdego obywatela.  Obwarowania ustawy wywierają bezpośredni wpływ na koszty zakupu różnego rodzaju sprzętów elektrycznych i elektronicznych, bez których współczesny człowiek nie jest już w stanie normalnie funkcjonować. W tym kontekście warto spojrzeć na system pod kątem prawidłowości jego działania i możliwości rozwiązania podstawowych problemów, które uwydatniają się jeszcze bardziej w perspektywie wejścia w życie grupy przepisów ustawy o zużytym sprzęcie, jak również w obliczu toczących się prac nad jej nowelizacją.  Nieszczelność systemu W praktyce funkcjonowania systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym okazuje się, że znaczna część odpadów w postaci zużytego sprzętu trafia do punktów skupu złomu i metali kolorowych zamiast do punktów zbierania zużytego sprzętu. Problem ten dotyczy głównie zużytego sprzętu AGD, który z uwagi na swoją dużą masę i przeważającą zawartość metali stanowi cenne źródło pozyskiwania złomu. Istnienie szarej strefy przetwarzania zużytego sprzętu znacznie uszczupla rzeczywiste możliwości działania systemu gospodarowania elektrośmieciem, przekładając się na zmniejszenie jego wydajności. Sytuacja ta bezpośrednio wpływa na zredukowanie szans na realizację celu (zbierania 4 kg na osobę), założonego przez dyrektywę WEEE oraz ustawę o...