W sierpniu tego roku minęły dwa lata od dnia, kiedy na ulice Poznania po raz pierwszy wyruszył popularny Gratowóz. Znany jest jako Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych, który w pierwszą sobotę każdego miesiąca zgodnie z harmonogramem bezpłatnie odbiera od mieszkańców Poznania odpady niebezpieczne i problemowe. Bezpłatnie jest odbierany m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie oraz akumulatory, przeterminowane leki, termometry, świetlówki itp. Akcja ta umożliwia poznaniakom pozbycie się starych gratów i odpadów problemowych, których nie można wyrzucić razem z innymi do śmietnika, a które zalegają w domach, na strychach, w piwnicach czy garażach.  Początki Gratowóz swoją karierę rozpoczął w sierpniu 2005 r., a mieszkańcy o istnieniu takiego pojazdu mogli się dowiedzieć z wrzucanych do skrzynek pocztowych ulotek informacyjnych, z gazet, a także z różnych stron internetowych. Początkowo zbierano ok. 200-300 kg zużytego sprzętu i tyle samo innych odpadów problemowych. Jednak z miesiąca na miesiąc popularność Gratowozu oraz świadomość mieszkańców o tym, jakie zagrożenia mogą stanowić odpady dla środowiska przyrodniczego, wzrastała. Obecnie co miesiąc, niezależnie od pogody, do miejsc postoju Gratowozu poznaniacy przynoszą aż 4-5 ton zużytego sprzętu oraz 2 tony innych odpadów. W pierwszym półroczu 2007 r. zebrano 37 ton odpadów problemowych, z czego 80% to sprzęt RTV i AGD. Z danych tych wynika,...