Systemy kanalizacji ciśnieniowej

W Polsce do odprowadzania ścieków stosuje się głównie układy kanalizacji grawitacyjnej, jednak z uwagi na niekorzystne warunki terenowe oraz względy ekonomiczne inwestorzy coraz częściej decydują się na budowę systemów kanalizacji ciśnieniowej.

Systemy kanalizacji niekonwencjonalnej można najogólniej podzielić na systemy pracujące przy podciśnieniu (kanalizacja podciśnieniowa) oraz systemy kanalizacji ciśnieniowej (pracujące przy ciśnieniu większym niż atmosferyczne). Kanalizacja ciśnieniowa dzieli się na kanalizację jednorzędową i dwurządową. Na rys. 1 przedstawiono podział systemów kanalizacyjnych ze względu na warunki działania.  

Wybór systemu

Kanalizacja ciśnieniowa może być stosowana do transportu ścieków bytowych i/lub przemysłowych. Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne wykluczają najczęściej jej zastosowanie do transportu ścieków deszczowych czy ogólnospławnych. Kanalizacja ciśnieniowa nie jest odpowiednikiem przepompowywania (tranzytu) ścieków ze studni zbiorczej, zbierającej ścieki z kanalizacji grawitacyjnej do oczyszczalni. Na podstawie wybranych czynników inwestor decyduje, jaki system kanalizacji zastosować na danym terenie. W tym względzie ważne są nie tylko kwestie kosztów inwestycyjnych, ale również koszty eksploatacyjne w perspektywie kilkudziesięciu lat. To właśnie od tych kosztów będzie zależała opłata jednostkowa za odprowadzenie ścieków dla potencjalnych odbiorców. Najczęściej stosowana jest kanalizacja rozdzielcza w układzie grawitacyjnym. W dużych miastach spotyka się często systemy kanalizacji grawitacyjnej ogólnospławnej, jednak obecnie odchodzi się od tego typu rozwiązań na korzyść rozdzielenia osobnymi systemami kanalizacyjnymi. Na rys. 2 przedstawiono wybrane...