W rozproszonych geograficznie instalacjach przemysłowych istotnym zagadnieniem jest kontrola poszczególnych obiektów, które mogą być od siebie oddalone o wiele kilometrów. W przypadku przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych są to m.in. przepompownie, hydrofornie, stacje uzdatniania wody czy oczyszczalnie, które nierzadko są położone na znacznym obszarze. Do monitorowania pracy obiektów stosowane są systemy informatyczne, automatyka oraz zdalna transmisja danych pomiarowych i sterujących, połączone w jeden system monitoringu i zdalnego sterowania. W zależności od potrzeb nowoczesny system może działać niezależnie – jako lokalny system sterowania i monitoringu – lub współpracować z istniejącymi już w przedsiębiorstwie systemami sterowania i monitoringu, tworząc rozproszony system z funkcją zdalnego sterowania i gromadzenia danych telemetrycznych z oddalonych obiektów. Podstawowym celem wprowadzania takich systemów w przedsiębiorstwach wod-kan jest poprawa jakości pracy oraz obniżenie kosztów produkcji wody i oczyszczania ścieków. Uzyskuje się to poprzez zautomatyzowanie procesu technologicznego, skrócenie czasu potrzebnego na dostęp do informacji o stanie procesu, a co się z tym wiąże – także przyspieszenie reakcji nadzoru na stany awaryjne. Ekran wizualizacyjny ze strukturą systemu w MPGK Jasło System odczytuje za pośrednictwem inteligentnych urządzeń sterujących (sterowników PLC) dane z czujników lub bezpośrednio z urządzeń wyposażonych w sterowanie np. pomp, przekazując je w czasie rzeczywistym za pomocą stabilnego łącza radiowego lub kablowego do stacji monitoringu wyposażonej w...