Andrzej Aumiller poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z-ca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Koniec roku jest zawsze okresem, kiedy oprócz świątecznej krzątaniny dokonuje się podsumowań i ocen tego, co zdarzyło się w mijającym roku. Rok 2004 obfitował w wiele doniosłych wydarzeń, z których najważniejszym było przyjęcie do Unii Europejskiej 10 nowych państw z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym oczywiście Polski. Przystąpienie do struktur unijnych wiązało się m.in. z przygotowaniami legislacyjnymi, które trwały już od kilku lat, a z których nadal wiele jest niezakończonych. Jednym z takich aktów prawnych jest ustawa o biopaliwach, której trudno jest uzyskać ostateczny kształt. Spory i dyskusje na jej temat toczą się zarówno w Sejmie, jak i w wielu innych miejscach, takich jak np. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W pracach nad projektem ustawy intensywnie uczestniczyła także Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której jestem wiceprzewodniczącym. Ponadto niezwykle ważna była dla mnie możliwość wypowiadania się w powyższej kwestii na łamach czasopisma „Czysta Energia”. Przez cały czas trwania w Komisji prac nad projektem ustawy relacjonowałem je i komentowałem, wskazując na określone zalety i wady konkretnych zapisów oraz odnosiłem się do wygłaszanych w trakcie wielu publicznych sporów i dyskusji sądów i opinii na temat zasadności wprowadzania biopaliw, a także kształtu zapisów ustawowych. Po powołaniu...