Debata nasza odbywa się w specyficznym okresie, a mianowicie po 20 latach od transformacji ustrojowej. Niestety, sfera nauki i edukacji została zepchnięta na margines przemian demokratycznych w naszym kraju, a za największe zaniechanie ostatniego dwudziestolecia w tym obszarze uważa się brak ustawy, która systemowo zreformowałaby szkolnictwo wyższe – powiedział prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak, przewodniczący Rady Programowej Wydawnictw Komunalnych, wprowadzając uczestników w temat spotkania.

Debata pt. „Kadry dla ochrony środowiska i gospodarki komunalnej” to kolejne z cyklu spotkań zorganizowanych przez redakcję „Przeglądu Komunalnego” – tym razem na gościnnym terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Do dyskusji, która odbyła się 26 listopada ub.r. (podczas Targów POLEKO), zaproszono zarówno przedstawicieli uczelni i administracji różnego szczebla, jak i przedsiębiorców oraz studentów. Wśród zabierających głos znaleźli się – oprócz wspomnianego już prof. K. Kasprzaka – Mariola Błajet z firmy Wavin Metalplast, prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Maciej Dąbrowski, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Hanna Grunt, dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Janka, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze oraz prezes Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, prof. dr hab. Piotr Konieczny z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Maciej Kostański, dyrektor Biura Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek...