Szkolenia odgrywają kluczową rolę w doskonaleniu jakości urzędu. Są one jednym z najważniejszych elementów budowania kultury jakości. Proces szkolenia powinien obejmować wszystkich urzędników, którzy dodatkowo mogą uczyć się wzajemnie. Jak dotąd, okazały się one najskuteczniejszą metodą na aktualizację wiedzy pracowników administracji w zakresie zmieniających się przepisów, zadań i obowiązków administracji.

Wśród powodów nieskuteczności tego typu działań Jarosław Ciesielski z Polskiej Akademii Rachunkowości wymienia m.in. zły dobór ich tematyki i uczestników. Pracownicy traktują szkolenia jako ucieczkę od rzeczywistości i codziennych rutynowych zadań. Zdarza się, że uczestnik w miejscu pracy spotyka się z negacją przesłania kursu. Ponadto nie dostrzega możliwości zastosowania w praktyce nowo nabytych umiejętności, co po części wynika z niewiary w skuteczność poznanych rozwiązań. Złe przygotowanie kursu to kolejny czynnik obniżający efektywność szkoleń. Jednak wiele urzędów może mieć większy wpływ na ich efekty poprzez zarządzanie nimi. Także najnowsze technologie okazują się pomocne. Warto skorzystać z doświadczeń Urzędu Miasta Poznania, który stworzył projekt e-learningowy wyznaczający nowe kierunki zastosowania szkoleń. W ramach projektu pt. „Kompetentny urzędnik – Wyższa jakość usług w Wielkopolsce” powstała Samorządowa Platforma Edukacyjna (SPE), finansowana z Mechanizmu Finansowego EOG. Jak podkreśla Maria Kuśnierz, kierownik oddziału rozwoju kadr poznańskiego magistratu, SPE zawiera m.in. przygotowane specjalnie z myślą o pracownikach samorządowych kursy nauki języka...