Od czasu ogłoszenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gros samorządów zachodzi w głowę, jaką wybrać metodę, na podstawie której ustalona będzie opłata za odbiór odpadów od mieszkańców. Wadom i zaletom jednego z pozostawionych do dyspozycji gmin sposobów – wyliczeniu opłaty na podstawie zużycia wody – poświęcono październikową debatę redakcyjną „Przeglądu Komunalnego”.

Współorganizatorami tego spotkania były Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej oraz Urząd Miasta Katowice. Na debatę, która odbyła się 2 października br. w Katowicach, przybyli przedstawiciele gmin żywotnie zainteresowanych metodą „wodno-odpadową” oraz samorządów wciąż poszukujących optymalnego dla siebie rozwiązania: Magdalena Sobczak, kierownik Biura Gospodarki Odpadami UM Bielsko-Biała, Dimitris Skuras, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Gdańska, Marta Okrasa i Anna Goździńska z Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej UM Kalisza, Zofia Muc i Roman Kupka z Wydziału Kształtowania Środowiska UM Katowice, Grzegorz Karasiak z Wydziału Środowiska i Usług Komunalnych UM Kielce, Sławomir Matysiak z Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Konina, Mariusz Szubra, pełnomocnik Zarządu ds. Modelowania Finansowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, Jadwiga Zienkiewicz, zastępca prezydenta Legnicy, Adam Karzewnik, wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego, Stefan Panek z Biura Gospodarki Komunalnej UM Tarnowa oraz Anna Buchta, naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska UM Żory. Redakcję reprezentowali Katarzyna Terek...