Po sukcesie poprzednich edycji konkursów „Manager Roku WOD-KAN” i „Inwestycja Roku WOD-KAN”, redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” postanowiła kontynuować inicjatywę i przyznać te zaszczytne tytuły po raz trzeci. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas gali kongresu ENVICON Water.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczne konkursy „Manager Roku 2017 WOD-KAN” i „Inwestycja Roku 2017 WOD-KAN” organizowane są we współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz przy dużym nakładzie pracy i wsparciu ze strony stowarzyszeń branżowych. Zarówno IGWP, jak i firma Abrys, będąca wydawcą „Wodociągów-Kanalizacji”, chcą w ten sposób docenić i promować osobowości oraz rozwiązania, które mogą być wzorcowymi dla branży. Inicjatywa zyskała ogromną przychylność branży i poparcie regionalnych stowarzyszeń i fundacji, reprezentujących środowisko przedsiębiorstw oraz managerów wod-kan. Z tego względu, wzorem poprzednich edycji, informacja o konkursach trafiła do wszystkich organizacji branżowych (stowarzyszeń, fundacji), które mogą zgłaszać swoje nominacje do obu konkursów. Zgłoszenia stowarzyszeń i indywidualne Kolejny rok z rzędu przyjmowane są również zgłoszenia indywidualne. Każde przedsiębiorstwo komunalne, wodociągowo-kanalizacyjne lub spółka wodno-ściekowa w Polsce może wytypować kandydata do tytułu „Manager Roku 2017 WOD-KAN” oraz zgłosić inwestycję do konkursu „Inwestycja Roku 2017 WOD-KAN”. Na kandydatury, przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.wodociagi-kanalizacja.abrys.pl, czekamy do 10 marca 2018 r. Inwestycje, które są wzorem Aby zasłużyć na miano „Inwestycji Roku...