„Śmieci – problem stary jak świat”, z takim stwierdzeniem zgodzi się niemalże każdy mieszkaniec naszego kraju. Czy zatem kwestia odpadów będzie zawsze naszą społeczną przysłowiową „kulą u nogi”? Miejmy nadzieję, że najbliższe lata pozwolą nam obalić ten niepokojący pogląd i postrzegać odpady nie jako problem, a jako cenny surowiec!

To zapewne zaskakujące, ale prawdziwe. Odpad to nie ciężki balast, o czym starają się nas przekonać nasi zamorscy sąsiedzi.   Szwedzi stawiają na spalarnie Od 1 lipca br. Szwecja przejęła po Czechach prezydencję w Unii Europejskiej, zobowiązując się tym samym do aktywnej współpracy z jej członkami, w tym także z Polską. Bez wątpienia naszym wspólnym celem w zakresie ochrony środowiska jest dbanie o Morze Bałtyckie („Przegląd Komunalny” 6/2009), ale czy jedynym? Jak wygląda sytuacja w przypadku gospodarki odpadami? Podobne mamy cele, ale czy podobnie działamy? Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) na podstawie przeprowadzonych badań podaje, iż przeciętnie mieszkaniec UE produkuje rocznie ok. 530 kg odpadów komunalnych. Średnia przypadająca na Polaka to ok. 330 kg, natomiast na Szweda – ok. 520 kg. Jak się jednak okazuje, ilość produkowanych śmieci w tych państwach nie przekłada się na ich ilość deponowaną na składowiskach. Otóż w Polsce niemalże cały ich strumień, bo aż ponad 90%, trafia na takie obiekty, natomiast w...