W drugiej połowie listopada br. przez niemal cały tydzień Poznań będzie nie tylko stolicą Wielkopolski, ale także polskiej ochrony środowiska. Wszystko to za sprawą Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. W dniach 20-23 listopada obszar poznańskich targów stanie się mekką dla wszystkich osób związanych z sozologią, u nas częściej nazywaną ekologią.

Przed
nami zatem rzadki moment, gdy znaczna część osób zaangażowanych w działalność na rzecz poprawy stanu środowiska przyrodniczego spotka się w jednym miejscu i czasie. Będzie to zatem niecodzienna okazja do rozmów, wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z nowinkami technicznymi i technologicznymi.
Dla każdego coś interesującego
A jest co podziwiać, akces w organizowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) imprezie zgłosiło bowiem ok. 500 wystawców z 19 państw. Zaprezentują oni swoją ofertę w osiemnastu zakresach tematycznych, dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony gleb, recyklingu (Salon Recyklingu), ochrony powietrza i klimatu, a także energii i energii odnawialnej („Salon Czystej Energii”). Podczas tej międzynarodowej ekspozycji zaprezentowane zostaną także produkty i usługi z dziedziny ochrony przed hałasem i wibracjami, związane z wykrywaniem zagrożeń oraz systemami zabezpieczeń w warunkach zagrożenia, a także z przeciwdziałaniem poważnym awariom przemysłowym. Na Targach obecne będą również podmioty zajmujące się budownictwem komunalnym i energetycznym, rekultywacją i rewitalizacją oraz doradztwem. Nie zabraknie też instytucji ochrony środowiska oraz oferujących systemy sterowania i rozwiązania informatyczne dla potrzeb ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Nieodzowna jest ponadto oferta wydawnictw specjalistycznych, banków oraz jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych (w ramach „Salonu Nauka dla Środowiska”). Ochrony środowiska nie można sobie wyobrazić bez pomiarów stężeń zanieczyszczeń. Do tego z kolei niezbędna jest aparatura kontrolno-pomiarowa, stąd ekspozycja specjalna – „Salon Aparatury Kontrolno-pomiarowej”.
Nowością na Targach będzie Miasteczko Ekologiczne. Na specjalnie wydzielonej przestrzeni będzie można zapoznać się z kompleksową ofertą ekologicznych rozwiązań, służących zarówno redukcji zużycia energii, wykorzystywaniu jej alternatywnych źródeł, jak i utrzymaniu czystości czy pielęgnacji zieleni. Kolektory słoneczne, lampy hybrydowe i LED-owe, kotły na biomasę, pompy ciepła, kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, kosiarki, samochody z napędem hybrydowym i elektrycznym, pojazdy do zbiórki odpadów czy mały wiatrak – to tylko część oferty, która z pewnością zainteresuje targowych gości.
Ciekawą „odskocznią” od poważnej tematyki środowiskowej będzie z kolei wystawa MA-KULTURA 2012, którą zorganizowała firma Abrys (ramka).
Czas konferencji i seminariów
Jednak Targi to nie tylko ekspozycja wystawiennicza, to także bogata oferta imprez towarzyszących, wśród których do najważniejszych należą liczne konferencje i seminaria. Trzeba tu wspomnieć, iż imprezy towarzyszące zaczynają się jeszcze przed otwarciem Targów, bowiem dzień wcześniej startują obrady jednej z najbardziej prestiżowych imprez z tej dziedziny w kraju. Mowa o Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON (ramka). Nie zabraknie też tradycyjnych już Forów – Czystej Energii oraz Recyklingu (patrz ramki). W tym roku po raz drugi przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział w II Forum Dyskusyjnym Ekoodpowiedzialność Polskiego Biznesu, które 20 listopada odbędzie się pod hasłem „Zielone Standardy w zarządzaniu i komunikacji – EMAS i wytyczne w zakresie CSR”. Spotkanie jest współorganizowane przez redakcję miesięcznika „Ecomanager”, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, firmę PwC oraz MTP.
Kto zechce pogłębić swoją wiedzę w zakresie technik i technologii plazmowych, rekultywacji terenów, recyklingu, energii odnawialnej czy zrównoważonego wykorzystania biomasy, nie może ominąć Polsko-Niemieckich Rozmów Kooperacyjnych pt. „Sieci Ochrony Środowiska – Innowacyjne Projekty na Przyszłość”. Organizator tego wydarzenia – niemieckie Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych – chce także zaprezentować tematykę związaną z ochroną klimatu, wodą, gospodarką ściekową i optymalizacją zagospodarowania powierzchni. Czas ku temu będzie przez całe cztery dni Targów.
Pierwszego dnia Krajowa Izba Gospodarki odpadami oraz MTP podczas dwugodzinnej konferencji zaprezentują samorządowy model gospodarki odpadami w świetle nowego systemu prawnego.
Tradycyjnie już redakcja „GLOBEnergia” zaprasza do zapoznania się z ofertą konferencji „Glob Pełen Energii”. W tym roku w trakcie trzech dni targowych poruszane będą tematy związane z praktycznymi aspektami wykorzystania urządzeń grzewczych, wykorzystujących ciepło ziemi, energię słoneczną oraz biomasę. Całości dopełnią wykłady poświęcone niskoenergetycznemu budownictwu. Chcąc pozostać w klimacie „energetycznym”, warto też zawitać na konferencję zorganizowaną przez Ministerstwo Gospodarki (21 listopada). Resort pokusił się o zaprezentowanie zainteresowanym uczestnikom Targów efektów wdrażanych w tym zakresie projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Tego samego dnia, podczas specjalnej konferencji, organizowanej przez Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku, będzie można zapoznać się z założeniami Programu „Gumowy Surowiec i inne... – nowy model gospodarki odpadami komunalnymi. Selektywna zbiórka”. Z tej oferty powinni skorzystać wszyscy ci, którzy zastanawiają się, jak zorganizować system selektywnej zbiórki odpadów w gminie w nowych uwarunkowaniach prawnych.
Podczas POLEKO redakcja „Przeglądu Komunalnego” wraz z Katedrą Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej pokusiły się o organizację debaty pt. „Opłata wodno-odpadowa – szanse i zagrożenia”. O wadach i zaletach tego sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów od mieszkańców będzie można podyskutować i posłuchać 21 listopada.
Podczas Targów swoją obecność zaznaczy także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Instytucja ta jest bowiem organizatorem dwóch konferencji. Pierwsza odbędzie się 21 listopada i poświęcona będzie nowym wyzwaniom w ochronie środowiska, druga – następnego dnia – dotknie, jakże żywotnych dla samorządów, zagadnień związanych z ochroną przyrody jako czynnikiem zrównoważonego rozwoju gmin.
Niemniej interesująco zapowiada się szkolenie organizowane przez Fundusze Europejskie (22 listopada), na którym będzie można zapoznać się z rodzajami finansowania przedsięwzięć proekologicznych oraz sposobami pozyskiwania dotacji i pożyczek. Natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skupił się na odpadach. Przedstawione w kilku referatach informacje na temat dobrych praktyk w gospodarce odpadami, na przykładzie doświadczeń norweskich, na pewno przyciągną sporą grupę targowych gości. Zainteresowani zagadnieniami „okołoodpadowymi” mogą też skorzystać z oferty seminarium połączonego z warsztatami, zorganizowanego przez Swiss Business Hub przy Ambasadzie Szwajcarii w Polsce. Jest ono skierowane głównie do przedstawicieli władz lokalnych.
Ostatni targowy dzień w zasadzie zdominują seminaria skupiające się wokół kwestii związanych z biopaliwami (Ministerstwo Gospodarki) oraz peletami i brykietem drzewnym (Bałtycka Agencja Poszanowania Energii).
Uhonorowanie laureatów
Tak prestiżowa impreza wystawiennicza jest okazją nie tylko do zaprezentowania szerokiej oferty i organizacji różnorodnych konferencji, ale również do wręczenia nagród. Zatem pierwszego dnia Targów odbędzie się przyznanie statuetek w Konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. Z kolei nazajutrz uhonorowani zostaną zwycięzcy w konkursach Panteon Polskiej Ekologii i Panteon Administracji Polskiej.
Nie tylko POLEKO
Utrzymanie czystości i porządku, lokalny transport zbiorowy, utrzymanie i konserwacja terenów zieleni, higiena i ochrona przed szkodnikami, a także utrzymanie pozostałych obiektów komunalnych, wydawnictwa oraz usługi i doradztwo – to zakres tematyczny kolejnej edycji Targów KOMTECHNIKA, które od kilku lat towarzyszą już Targom POLEKO i są z nimi dość mocno powiązane tematycznie. Impreza towarzysząca, choć o odrębnym charakterze, to Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2012. W ramach tej wystawy prezentowane będę produkty i usługi z dziedzin dotyczących infrastruktury technicznej (w tym drogowej) i społecznej gmin, informatyki stosowanej w administracji i w instytucjach publicznych, a także doradztwa finansowego oraz informacji i promocji gospodarczej. Tym Targom towarzyszyć będą Salon Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD oraz Forum Samorządowo-Biznesowe.
Nowości i medaliści
Organizatorzy imprez targowych dużą wagę przywiązują do prezentacji produktów i usług innowacyjnych. Także podczas POLEKO i KOMTECHNIKI prezentowane będą zatem nowości, choć przeglądając ich listę (dostępną na stronie www organizatora Targów), można się momentami zastanawiać, jakie kryterium decyduje o zaliczeniu danej technologii czy produktu do tego grona. Nie wdając się w dywagacje na ten temat trzeba stwierdzić, że podczas tegorocznej wystawy będzie można zapoznać się z ok. 60 nowościami technologicznymi. Dość szerokie jest spektrum nowości w zakresie gospodarki odpadami, poczynając od nowych rodzajów stojaków i pojemników do przydomowej selektywnej zbiórki odpadów, przez śmieciarki z czołowym załadunkiem, na nowych typach pras, rozdrabniaczy i separatorów optycznych, oddzielających poszczególne frakcje odpadów kończąc. Prezentowane będą także nowe narzędzia informatyczne, dedykowane podmiotom zajmującym się odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców. Przedstawiciele gmin oraz firm przygotowujących się do wejścia w nowy system gospodarowania odpadami na pewno będą mieli co oglądać i skąd czerpać przydatne informacje.
Nowości nie zabraknie także w zakresie analizy chemicznej – zaprezentowane zostaną m.in. nowe typy przenośnego chromatografu i analizatora gazów syntetycznych.
Również osoby zajmujące się pielęgnacją terenów zieleni znajdą wśród nowości coś dla siebie. Na rynku pojawił się bowiem szeroki wachlarz nowych kosiarek czy rozdrabniaczy gałęzi.
Wiele też będzie interesujących nowinek w zakresie pojazdów do gospodarki komunalnej – objawiają się one m.in. w zastosowaniu paliwa gazowego.
Tradycyjnie wybrane produkty nagradzane są złotymi medalami. W tym roku POLKO-wskie laury przyznano za „Kompleksową usługę oczyszczania sieci wodociągowej za pomocą SeaQuest”, „Biogazowy agregat kogeneracyjny typu HE-EC-99/129-MG99-B”, „Stacjonarną prasę do odpadów typu Eco” oraz „Palnik na pellet ECO-PALNIK wersja ROTO”.
Z kolei na KOMTECHNICE medalami wyróżniono producentów (dystrybutorów) następujących maszyn: Zamiatarka walcowa KM 80 W P, Ciągnik kompaktowy 1026 R z agregatem AutoConnect, Kompleksowy system kontroli odbioru odpadów XTrack z wykorzystaniem identyfikacji RFID pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz Multi –Longer T 4844P.
Zwierciadło branży?
W ubiegłym roku Targi POLEKO, GMINA oraz KOMTECHNIKA zgromadziły łącznie 700 firm promujących swoje usługi oraz produkty (to aż o 100 wystawców mniej niż w 2010 r.), reprezentowanych z 19 krajów. Ekspozycję zwiedziło blisko 20 tys. gości. Czy tegoroczna wystawa przyciągnie większą ilość odwiedzających? Czy będzie zwierciadłem kondycji branży? Czy będą widoczne symptomy kryzysowej zadyszki? Nie pozostaje nic innego, jak tylko osobiście przyjechać na Targi i przekonać się, uczestnicząc w tym wyjątkowym wydarzeniu.
Agnieszka Piotrowska, Piotr Strzyżyński, Katarzyna Terek
 
Forum Recyklingu
Tradycyjnie już podczas Targów POLEKO odbywać się będzie Forum Recyklingu (tym razem w pawilonie 5, sektor F). 20 listopada 2012 r. tematyka Forum oscylować będzie wokół selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów. Następnego dnia prelegenci skupią się na zagadnieniach zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a 22 listopada 2012 r. dominującym tematem będzie recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji i złomu. Podczas trzydniowego seminarium wiele uwagi poświecone zostanie zmianom legislacyjnym, w tym projektowi ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, znowelizowanej dyrektywie WEEE i propozycjom zmian w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz projektowi ustawy o odpadach. Ponadto poruszony zostanie temat funkcjonowania systemu odwróconego naliczania podatku VAT na rynku gospodarowania odpadami metali.
Forum Recyklingu już po raz jedenasty jest współorganizowane przez miesięcznik „Recykling” i MTP.
Nie lada gratką będzie też wystawa zdjęć z konkursu „Recykling w obiektywie” (nieopodal miejsca obrad Forum Recyklingu). Są to najciekawsze fotografie nadesłane przez uczestników konkursu, który podzielony był na dwie kategorie tematyczne: „Pomaluj świat w kolory recyklingu” (swoje prace mogli nadsyłać wszyscy zainteresowani), oraz „Złap recykling” (kategoria przeznaczona głównie dla przedsiębiorców działających w branży gospodarki odpadami).
(red.)
 
Forum Czystej Energii
Forum Czystej Energii już od 12 lat towarzyszy Targom POLEKO. Redakcja miesięcznika „Czysta Energia” przygotowała program obejmujący najaktualniejsze trendy i problemy związane z obecnym stanem, perspektywą rozwoju energetyki odnawialnej oraz wykorzystaniem potencjału odnawialnych źródeł energii. Forum odbędzie się w dniach 20-23 listopada br.
Pierwszego dnia omawiane będą regulacje i perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w świetle nowej ustawy o OZE. Od ubiegłego roku do programu włączono edukację dotyczącą gazu z łupków – tematyka ta będzie poruszana 21 listopada. Trzeci dzień zdominowały zagadnienia związane z energetyką wiatrową, biogazowniami i pompami ciepła. W tym terminie, w ramach Forum, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii przeprowadzi też  szkolenie dotyczące norm jakości pelet i brykietów. Przed wejściem do salki, w której odbywać się będą obrady, zostanie wyeksponowany samochód elektryczny, a o jego walorach będzie można przekonać się podczas prezentacji w drugim i trzecim dniu Forum.
(ml)
 
ENVICON
Kolejna edycja ENVICON-u odbędzie się w dniach 19-20 listopada br. w Poznaniu. Kongres to sprawdzone forum, w którym udział biorą najważniejsi reprezentanci administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, eksperci w dziedzinach gospodarki odpadami i wodno-ściekowej. Tegoroczna sesja inauguracyjna poruszy temat polityki środowiskowej w wymiarze globalnym i krajowym, z uwzględnieniem skutków ustaleń z Rio de Janeiro. Podsumowaniem sesji będzie panel dyskusyjny, w którym wezmą udział osoby zajmujące kluczowe stanowiska w ochronie środowiska w Polsce.
Obrady Kongresu zostaną podzielone na dwie równoległe sesje, dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej. Pierwsza jest poświęcona roli administracji w systemie gospodarowania odpadami, relacjom między gminą a regionem oraz przedstawieniu najlepszych praktyk współpracy. Omówione zostaną również zmiany w prawie oraz ewolucja sposobów zagospodarowania odpadów, idąca w kierunku ich termicznego przetwarzania oraz produkcji paliw alternatywnych. Nie zabraknie tematu pozycji mechaniczno-biologicznego przekształcania w systemach gospodarki odpadami oraz potencjału i wykorzystania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Z kolei druga sesja nawiąże do dynamicznie rozwijającego się w Polsce sektora wodno-ściekowego. W referatach został położony nacisk na analizę zagadnień związanych z systemem przydomowego oczyszczania ścieków czy kanalizacją na terenach wiejskich, a także na zagospodarowanie osadów ściekowych.
Pierwszy dzień Kongresu zostanie podsumowany uroczystą Galą. Będzie to znakomita okazja, aby podziękować i przyznać wyróżnienia ludziom zasłużonym dla środowiska.
20 listopada, w ramach Kongresu ENVICON, odbędzie się Dzień Rosyjski „EuroRuss: Partnerstwo, Doświadczenia, Innowacje w sektorze ochrony środowiska. Gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa”, podczas którego zostaną omówione perspektywy współpracy polsko-rosyjskiej w dziedzinie ochrony środowiska.
(made)
 
MA-KULTURA
Podczas tegorocznych Targów odbędzie się wystawa MA-KULTURA 2012. Zostaną na niej zaprezentowane przedmioty codziennego użytku, ale wykonane z makulatury, tj. kosze, lampy, zabawki, torebki czy biżuteria. Inicjatywa ta ma pokazać, iż każdy może włączyć się w budowanie prośrodowiskowej kultury. Poza tym organizatorzy mają nadzieję, iż stanie się ona dla wystawców i zwiedzających miłym oderwaniem od biznesowych, targowych rozmów. Być może także przekona sceptyków, że odpady mogą mieć drugie życie… praktyczne i ciekawe.
(mm)
 
W ubiegłym roku Targi zgromadziły łącznie 700 firm promujących swoje usługi oraz produkty. (fot. Abrys)
W ubiegłym roku Targi zgromadziły łącznie 700 firm promujących swoje usługi oraz produkty. (fot. Abrys)
Targi to niecodzienna okazja do rozmów, wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z nowinkami technicznymi i technologicznymi. (fot. Abrys)
Targi to niecodzienna okazja do rozmów, wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z nowinkami technicznymi i technologicznymi. (fot. Abrys)
(fot. K. Błachowicz, Abrys)
(fot. K. Błachowicz, Abrys)