110 lat tradycji, ponad 450 km sieci wodociągowej, ok. 300 km sieci kanalizacyjnej i kolejnych 300 km w budowie, 15 mln m3 sprzedanej wody rocznie, a także wzorcowe pozyskiwanie funduszy unijnych – tak najkrócej można scharakteryzować Toruńskie Wodociągi. Toruń, który prawa miejskie uzyskał w 1233 r., w dość krótkim czasie wybudował wodociągi. Najnowsze badania archeologiczne dowodzą, że wodociągi istniały na toruńskiej Starówce już w XIII w. O Agvedictum wybudowanym przez mieszczan zgodnie z decyzją mistrza zakonu krzyżackiego, Henryka Ducemera, można znaleźć zapis w kronikach z 1346 r. Od 1826 r. drewniane rury systematycznie wymieniano na żeliwne. Pod koniec XIX w. przystąpiono do budowy infrastruktury oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Szczególne znaczenie ma 1893 r. Wówczas pompy o napędzie parowym wtłoczyły do sieci pierwsze metry sześcienne wody z ujęcia głębinowego na Starych Bielanach. Ten rok przyjęto jako datę powstania firmy, która obecnie nosi nazwę Toruńskie Wodociągi. Rok później uruchomiono ujęcie dla ówczesnego miasta Podgórz. Jednocześnie rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej na Starym Mieście i Bydgoskim Przedmieściu, a przy ul. Rybaki powstała pierwsza w Toruniu oczyszczalnia ścieków. Wraz z dynamicznym rozwojem miasta pod koniec XX w. podjęto decyzję o wybudowaniu nowej oczyszczalni ścieków na prawym brzegu Wisły w kierunku Bydgoszczy. Obecnie przetwarza 45 tys....