Transport zero emisyjny dla branży komunalnej

Zakup i eksploatacja pojazdów elektrycznych w bieżącej działalności składowiska odpadów stanowi wdrożenie zasad transportu zeroemisyjnego, co nabiera szczególnego znaczenia w przypadku wykorzystania własnej energii elektrycznej wytworzonej w źródle odnawialnym, jakim jest biogaz składowiskowy.

Strategia zrównoważonego transportu do 2030 r. w Polsce, przyjęta przez rząd 19 września 2019 r., przewiduje rozwój nowych technologii transportowych sprzyjających gospodarce niskoemisyjnej i energooszczędnej w celu zastosowania napędów alternatywnych.

Obecnie ze względu na wciąż ograniczoną sieć punktów ładowania pojazdów elektrycznych, które zlokalizowane są głównie w miastach, pokonywanie znacznych odległości jest utrudnione. Wyzwaniem rozwojowym jest upowszechnienie w Polsce infrastruktury zasilania pojazdów samochodowych o alternatywnym napędzie: sieci ładowania pojazdów elektrycznych, sieci tankowania pojazdów zasilanych gazem ziemnym oraz (w sytuacji osiągnięcia efektywności kosztowej) sieci tankowania wodoru do pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi1.

Prognozy rozwoju

Aktualnie trudno dokładnie przewidzieć kalendarz zmian zachodzących na rynku pojazdów z napędem elektrycznym (ang. battery electric vehicleBEV), jednak spadające ceny coraz pojemniejszych akumulatorów oraz rosnący zasięg samochodów elektrycznych są dobrą prognozą dla dynamicznego rozwoju tej branży w najbliższych latach. Tę dynamikę może jeszcze przyspieszyć coraz większa synergia z niskoemisyjnymi technologiami produkcji energii elektrycznej, a także wsparcie ekonomiczno-polityczne ze strony władz publicznych oraz rosnące zainteresowanie konsumentów. Aktualny stan rynku pojazdów elektrycznych w Europie...