Nasz kolejny rok w Unii. W odpadach jest jakby po staremu, bo ciągle toczy się spór o „polski model odpadowy”. Nie ustają dyskusje o „szansach i zagrożeniach”, obowiązkach recyklingu, wymogach prawa, wzroście opłat, ambitnych planach, przyszłych kontrolach kontrolerów. 
Nie będzie łatwo, ale w odniesieniu sukcesu w selektywnej zbiórce odpadów
zapewne rozstrzygająca będzie postawa społeczeństwa, które albo włączy się w system, albo system nie będzie działał. Jak przekonać nas wszystkich do właściwych „śmieciowych zachowań”?
 
Policjant-ekolog
Najłatwiej, gdy porządku w „codziennej gospodarce odpadowej” pilnuje mały, domowy policjant-ekolog. Dla przygotowania takich sojuszników KPGO opracowano projekt edukacyjny dla dzieci „Tropiciele Odpadów”. Przez zabawę i przygodę łatwiej nabrać przekonania, że nowoczesny Europejczyk musi umieć segregować opakowania z papieru, szkła, metali i plastików. Że to nawyk pożyteczny i ekonomicznie uzasadniony, bo wymienione odpady wielokrotnie dają się przerobić na nowe produkty, iż selektywnie należy zebrać domowe odpady niebezpieczne – baterie, stare lekarstwa, lakiery, farby, kleje oraz zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, a takie postępowanie to jedyna droga, by przyszłych pokoleń nie narażać na „śmietnikowe bomby ekologiczne”.
Oparty o to założenie ogólnopolski projekt edukacji dla zrównoważonego rozwoju pn. „Tropiciele Odpadów” uzyskał wsparcie finansowe ze strony NFOŚiGW. W projekcie realizowanym na terenie sześciu województw uczestniczą uczniowie ze szkół Związku Komunalnego „Wisłok” z Rzeszowa (pomysłodawca i krajowy koordynator projektu), Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z Gdyni, Związku Międzygminnego „Obra” z Wolsztyna, Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z Polkowic, Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z Kalisza, Związku Gmin Regionu Płockiego z Płocka. 
Warsztaty i kampanie
Na półroczny projekt składa się cykl 300 jednodniowych „Warsztatów Tropicieli Odpadów” dla ponad 9 tys. uczestników oraz dwie kampanie edukacyjne; „Tropiciele Przybysza z planety WEEE” i „Tropiciele Olejów Odpadowych”.
„Warsztaty” odbywają się na 22 specjalnie opracowanych trasach edukacyjnych, pokazujących zarówno problemy odpadowe, jak i piękno przyrody. Poszczególne zajęcia (oryginalne gry, zabawy i ćwiczenia edukacyjne) prowadzi 30 przewodników-ekologów. Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje swój indywidualny certyfikat, zawierający dodatkowo reguły i standardy postępowania z domowymi odpadami.
Z kolei kampania „Tropiciele Przybysza z planety WEEE” dotyczy obowiązku selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Specjalnie opracowana ulotka wyjaśnia nowoczesne i zgodne z prawem podejście do problematyki tych odpadów. Dodatkowo namawia do uczestnictwa w trzeciej edycji konkursu, w którym uczestnicy mają za zadanie skonstruowanie z zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych „przybysza”, stanowiącego swoiste zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Kampania wspierana przez ElektorEko i Remondis podkreśla, jak groźne dla otoczenia mogą być substancje chemiczne zawarte w lodówce, telewizorze, komputerze czy lampie rtęciowej.
Kampania „Tropiciele Olejów Odpadowych” opiera się o specjalny zestaw ćwiczeń, opisanych w broszurze edukacyjnej dla szkół, oraz o regulamin konkursu „Olejowy Sherlock Holmes”. Kampania popularyzuje obowiązek zbiórki technicznych olejów odpadowych od indywidualnych użytkowników pojazdów i maszyn (regulaminy konkursów na stronie www.wislok.pl).
Projekt wspiera pięć pozycji edukacyjnych wydanych w łącznym nakładzie 63 tys. egz.
Podsumowanie projektu oraz rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród nastąpi 7 grudnia 2007 r. w Rzeszowie, podczas Gali Liderów Ekologii na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 
Mirosław Ruszała
Związek Komunalny „Wisłok”, Rzeszów