Najdłuższy, ponadregionalny szlak rowerowy w Polsce to obecnie Green Velo. Wraz z trasami łącznikowymi i bocznymi liczy on 2079,5 km długości. Czy przyciąga rowerowych turystów?

Szlak wiedzie przez tereny pięciu województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskiego (ok. 420 km), podlaskiego (ok. 592 km), lubelskiego (ok. 351 km), podkarpackiego (ok. 428 km) i świętokrzyskiego (ok. 190 km). Stanowi to łącznie 1981 kilometrów ale z trasami łącznikowymi i bocznymi 2079,5 km. Niemal 580 km trasy można pokonać, podziwiając lasy Polski Wschodniej, 180 km biegnie przez doliny rzek, 615 km prowadzi przez obszary pięciu parków narodowych, 15 parków krajobrazowych, 26 obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz 36 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (rysunek).  

W projekcie zakładano, że ww. atrakcje powinny przyciągnąć rowerowych turystów. Czy tak się stało i czy teoretyczne założenia potwierdza rzeczywiste zainteresowanie turystów? Aby to sprawdzić, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego zlecił wykonanie odpowiednich badań. Niewątpliwie słabością opracowania1 jest brak przełożenia wyników badań na pokazanie wielkości natężenia ruchu rowerowego na poszczególnych odcinkach szlaku Green Velo, tak jak to profesjonalnie wykonuje się w przypadku prognoz i badań komunikacyjnych. Świadomie też badający zrezygnowali z pokazania codziennego natężenia ruchu rowerowego realizowanego na trasie Green Velo w celach obligatoryjnych, a ten szlak także do takich celów służy, zwłaszcza w rejonie ośrodków miejskich....