II edycja Konkursu o Szklaną Statuetkę w tym miesiącu dobiega końca Odpady komunalne, pochodzące z naszych domów i obiektów użyteczności publicznej, zaczęły w ciągu ostatnich lat szybko wypełniać istniejące wysypiska. Dziś już wiadomo, że aby zatrzymać ten niepohamowany wzrost śmieci, sami musimy zadbać o nasze otoczenie. A do tego musi istnieć prawidłowo funkcjonujący system gospodarki odpadami, którego podstawę stanowi odpowiednia segregacja, pozwalająca na odzyskiwanie jak największej ilości surowców. Celem Konkursu jest promowanie selektywnej zbiórki odpadów stałych, w tym szczególnie stłuczki szklanej oraz wdrożenie jej na stałe w system gospodarki odpadami. W trwającym jeszcze tylko do 31 sierpnia br. Konkursie o Szklaną Statuetkę mogą wziąć udział gminy, powiaty, związki komunalne, zakłady gospodarki komunalnej oraz firmy zajmujące się usuwaniem odpadów stałych. Do udziału w konkursie zachęcamy samorządy lokalne oraz firmy, które dzięki selektywnej zbiórce stłuczki szklanej zmniejszyły ilość odpadów wywożonych na składowiska. Zapraszamy do pokazania, że sprawny system selekcji i recyklingu pozwala skuteczniej ochronić środowisko naturalne. Wiemy, że metoda ta sprawdziła się już dawno w krajach Unii Europejskiej i z powodzeniem jest wprowadzana w wielu polskich miastach. Przypominamy, że jednym z kryteriów oceny uczestników Konkursu będzie ilość zebranej stłuczki szklanej (w przeliczeniu na jednego mieszkańca miasta, gminy lub powiatu) w czasie od 1 grudnia ub.r. do 31 sierpnia...