Krajowa Izba Gospodarki Odpadami stale poszerza grono organizacji samorządowych, z którymi chce wymieniać doświadczenia w zakresie budowy i wprowadzania w życie europejskiego, samorządowego systemu gospodarowania odpadami. 18 czerwca br. do Związku Miast Polskich oraz Związku Powiatów Polskich, które już wcześniej podpisały porozumienia z KIGO, dołączyła Unia Metropolii Polskich. W jej
imieniu umowę o współpracy podpisali Paweł Adamowicz, prezes UMP i prezydent Gdańska, oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. Nawiązanie współpracy było możliwe dzięki zaangażowaniu m.in. Tadeusza Truskolaskiego, prezydenta Białegostoku.
– Unia Metropolii Polskich to bardzo ważny partner KIGO. W Unii solidarnie współdziała 12 głównych miast Polski: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław. Wszystkie są członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Eurocities, zrzeszającego wielkie miasta europejskie, a przedstawiciele Unii Metropolii Polskich zasiadają w Komitecie Regionów UE. Stąd bardzo duża szansa na zainteresowanie problemami polskiej gospodarki odpadami na forum nie tylko krajowym, ale także europejskim – mówi Tomasz Uciński, sygnatariusz porozumienia, prezes KIGO. – Do tej pory bardziej skupialiśmy się na indywidualnej współpracy z samorządami, teraz chcemy przenieść nasze doświadczenia i propozycje zmian w gospodarce odpadami na organizacje samorządowe, takie jak ZMP, ZPP czy UMP. Wspólnie będziemy mogli znacznie silniej domagać się niezbędnych zmian systemowych, w których gminy i ich związki mają odgrywać zasadniczą rolę w gospodarowaniu odpadami.
Paweł Adamowicz powiedział: – W celu wykonania przez Polskę dyrektyw UE i uniknięcia wysokich kar gminy muszą jednoznacznie otrzymać władztwo nad odpadami komunalnymi, tak jak ma to miejsce niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W marcu 2009 r. uzgodniliśmy to na Komisji Wspólnej ze stroną rządową, ale ostatnio okazało się, że lobbyści fałszywie pojmowanego rynku wciąż mają duże wpływy. Krajową Izbę Gospodarki Odpadami traktujemy jako naszego sojusznika w tym sporze. Wbrew fałszywym sugestiom Unia Metropolii Polskich jest jak najdalsza od powrotu do monopolu w tej dziedzinie. Firmy wywożące odpady z poszczególnych obszarów miasta powinny być wybierane w przetargach, bez preferencji dla przedsiębiorstw komunalnych. Zresztą nie we wszystkich naszych miastach takie firmy w ogóle istnieją. Ale nie chcemy też popadać w drugą skrajność i doktrynalnie je likwidować. Są bowiem potrzebne miastom jako bardzo ważny element nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, również pod kątem edukacji ekologicznej i zarządzania wzbogacającego wiedzę samorządów o skomplikowanych problemach gospodarki odpadami.
Strony porozumienia wkrótce powołają zespół roboczy, który opracuje wspólne stanowiska dotyczące rozwoju gospodarki odpadami w Polsce. Zespół będzie również opiniował rozwiązania legislacyjne, proponowane przez ustawodawcę.
 
(rg)