Wymagania i zasady dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów oraz zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych produktów tego typu określone zostały w nowej ustawie o bateriach i akumulatorach – z 24 kwietnia 2009 r. (DzU nr 79, poz. 666). Weszła ona w życie 12 czerwca br. Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory, w tym te zamontowane w sprzęcie (elektrycznym lub elektronicznym, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, który jest w całości albo w części zasilany bateriami lub akumulatorami bądź jest przystosowany do tego rodzaju zasilania), nie mogą zawierać więcej niż 0,0005% wagowo rtęci, a ogniwa guzikowe – więcej niż 2% wagowo rtęci. Natomiast wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory przenośne, w tym zamontowane w sprzęcie, nie mogą zawierać więcej niż 0,002% wagowo kadmu, przy czym nie dotyczy to tych przeznaczonych do użytku w systemach awaryjnych i alarmowych, w tym w oświetleniu awaryjnym, urządzeniach medycznych i elektronarzędziach bezprzewodowych. Ustawa określa wymagania dotyczące oznakowania baterii i akumulatorów. Powinny one posiadać symbol selektywnego zbierania (tzn. przekreślonego kosza na kółkach), a jeżeli zawartość kadmu przekracza 0,002%, a ołowiu – 0,004%, to dodatkowo symbol chemiczny, odpowiednio: Cd i Pb. Ogniwa guzikowe...