Wielu z Państwa zapewne ucieszył fakt zakończenia przez Ministerstwo Gospodarki prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Otóż „pakiet ustaw energetycznych”, tj. projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii wraz z projektem ustawy – Prawo energetyczne (nowe Prawo energetyczne) i projektem ustawy – Prawo gazowe, został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Spraw Europejskich. Jednym słowem – kolejny etap prac legislacyjnych jest już rozpoczęty. Piszę o tym z nieukrywaną radością, ale też z pewnymi obawami i pytaniami, co dalej? 1 stycznia 2013 r. nadal aktualny Radość wynika z faktu, iż pewny etap został zamknięty, zaś obawy i refleksje to efekt wciąż napływających uwag (już na kolejnych etapach prac), które mogą – choć nie jest to oczywiste – spowodować opóźnienie prac nad pakietem ustaw energetycznych, a w konsekwencji zagrażać będą planowanemu wejściu w życie 1 stycznia 2013 r. projektu ustawy. Jednak pragnę uspokoić Czytelników – otóż należy podnieść argument sprawnie i bez zarzutu działającego aparatu legislacyjnego w Sejmie RP, a także podkreślić fakt zaangażowania polskich parlamentarzystów w sprawy dotyczące sektora energetyki. Oznacza to, nie mniej i nie więcej, iż kwestia „pakietu ustaw energetycznych” jest wciąż aktualna, a proponowaną datą jego wejścia w życie nadal jest 1 stycznia 2013 r. Etap prac sejmowych jeszcze przed nami, na razie trwają...