Nie wszędzie trzeba usuwać azbest, ale są takie regiony, w których usuwanie materiałów zawierających ten szkodliwy minerał jest konieczne. Poniżej przedstawiamy doświadczenia pięciu jednostek samorządowych nagrodzonych za usuwanie azbestu w konkursie Ministra Gospodarki. W Konkursie „Polska bez azbestu” zwyciężyła gmina Szczucin, a kolejne miejsca zajęły gmina Pruszcz, gmina miasta Toruń oraz gmina Małkinia Górna i gmina Oświęcim. Gmina Szczucin W latach 1996-1998 powstał projekt pn. „Opracowanie programu realizacji w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców miasta i gminy Szczucin z uwzględnieniem wielkości ryzyka zdrowotnego wynikającego z zanieczyszczenia środowiska azbestem”. W trakcie badań środowiskowych stwierdzono, że na terenie gminy Szczucin szczególnie dużym źródłem emisji włókien azbestu do atmosfery są nawierzchnie drogowe. Ponad 50% nawierzchni dróg badanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi wykazało drobnoziarnisty (pyłotwórczy) skład odpadów azbestowych (w tym rozdrobnionych na miejscu). Z szacunkowych danych wynika, że na drogach gminy Szczucin znajduje się ok. 330 tys. m3 odpadów azbestowych. Na podstawie tego opracowania podjęto dalsze działania związane z eliminacją źródeł emisji pyłu azbestowego do środowiska. Przyczyną tak dużej ilości odpadów azbestowych na terenie gminy była uruchomiona w 1959 r. w Szczucinie wytwórnia azbestowo-cementowych materiałów budowlanych. W zakładzie tym w latach 1959-1993 przetworzono ogółem 350 tys. ton azbestu. Przetwarzano tam też azbest niebieski (krokidolit),...