Uwagi do tarczy antykryzysowej 4.0

W opinii ZMP projekt rządowej tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 zawiera niewystarczające elementy pomocy dla JST. Jednym z postulatów ZMP jest m.in. wprowadzenie części rekompensującej subwencji ogólnej czy zwolnienie z wpłat tzw. janosikowego za miesiące, w których wystąpił ubytek w dochodach podatkowych w wysokości co najmniej 10% w relacji rok do roku.

Zmiany zaproponowane w projekcie rządowym sprowadzają się przede wszystkim do rozluźnienia reguły zrównoważenia budżetu z art. 242 ustawy o finansach publicznych, a także wyraźnego zwiększenia zdolności kredytowej zarówno w odniesieniu do ubytków dochodowych w tym roku, jak i na stałe (wskaźnik w art. 243). Jest też kilka innych spraw: uelastycznienie wydatków z tzw. korkowego czy dodatkowe środki z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Obiecano też możliwość wcześniejszych transferów rat subwencji ogólnej. Nie są natomiast wzięte pod uwagę postulaty zgłaszane przez ZMP, dotyczące:

rekompensat ubytków spowodowanych nałożonymi przez rząd restrykcjami wobec gospodarki, czasowego zwolnienia z tzw. janosikowego, przynajmniej na czas znaczących ubytków w naszych dochodach, zmniejszenia tzw. potencjału dochodowego o ulgi i zwolnienia udzielone w związku ze skutkami pandemii.

Biuro ZMP przygotowało komentarz do uzasadnienia rządowego projektu tarczy 4.0, w którym odnosi się do kilku aspektów proponowanych rozwiązań.

Ulgi i zwolnienia

Jedna ze zmian polega na nieuwzględnieniu przy wyliczaniu subwencji i wpłat...