Zakończono konsultacje społeczne nad założeniami do projektu nowelizacji ustaw odpadowych, które mają zdecydowanie zreformować sektor gospodarki odpadami w naszym kraju. Proponowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zmiany systemu mają znacznie wzmocnić kompetencje gmin, m.in. przekazać im władztwo nad strumieniem odpadów.

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami o niezbędne zmiany w przepisach ubiega się od momentu swojego powstania, tj. od 2003 r. Mimo że prace chwilowo utknęły w miejscu z powodu sporów kompetencyjnych pomiędzy resortami, jest nadzieja na uzdrowienie systemu gospodarki odpadami.   Rewolucja w odpadach? Przedstawione przez resort założenia przewidują, że gminy przejmą pełne władanie nad strumieniem odpadów komunalnych. To gmina ma decydować, kto będzie wykonywać usługi w zakresie gospodarki odpadami na danym terenie. Właściciele nieruchomości będą ponosić tzw. opłatę śmieciową z tytułu odbioru, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów. Przekazano też większe kompetencje samorządom wojewódzkim w zakresie organizacji regionalnej gospodarki odpadami, która dzieliłaby kraj na regiony obejmujące minimum 150 tys. mieszkańców. Nowy system ma w konsekwencji doprowadzić do zmiany niekorzystnej sytuacji związanej z zagrożeniem niewykonania zobowiązań akcesyjnych Polski wobec UE, dotyczących osiągnięcia określonych poziomów odzysku odpadów, oraz przyśpieszyć budowę niezbędnych nowoczesnych instalacji, mogących zmniejszyć ilość odpadów poprzez ich zagospodarowanie i wykorzystanie zawartej w nich energii np. w systemach ciepłowniczych i energetycznych. Wreszcie ma przybliżyć nasz kraj do standardów...