Listopad w Komisji Środowiska Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) był miesiącem, w którym zostało podjętych kilka ważnych decyzji o charakterze legislacyjnym. Dotyczyły one projektów rozpoczętych jeszcze w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego (PE). Jego decyzją przed końcem kadencji we wszystkich przypadkach przyjęte zostało stanowisko PE, a tym samym zakończone pierwsze czytanie. Drugie czytanie rozpoczęło się od przedstawienia wspólnego stanowiska Rady. W przeciwieństwie do pierwszego czytania, w którym Parlament i Rada mają nieograniczony czas na pracę nad swoimi stanowiskami, drugie czytanie musi się zakończyć po trzech miesiącach od przedstawienia PE wspólnego stanowiska Rady. Okres ten może być przedłużony maksymalnie o miesiąc.

GMO i plastikowe torebki

Najważniejsze decyzje zapadły w dwóch sprawach: organizmów modyfikowanych genetycznie oraz cienkich torebek plastikowych. W pierwszej, czyli w przypadku GMO, przyjmowane były poprawki Komisji ENVI w drugim czytaniu oraz mandat negocjacyjny dla sprawozdawców do wypracowania finalnego stanowiska z Radą i Komisją Europejską w rozmowach trójstronnych, czyli trilogach. W przypadku plastikowych torebek było to przyjęcie przez Komisję ENVI sprawozdania już wypracowanego w trilogach.

Przypomnijmy w skrócie – jeśli chodzi o GMO, Radzie i Parlamentowi zależy na przyjęciu takiej regulacji, która pozwoliłaby na wprowadzanie przez państwa członkowskie zakazu uprawy organizmów genetycznie modyfikowanych, a równocześnie była zgodna z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO)....