Gospodarzami honorowymi spotkania były MPGK w Jeleniej Górze oraz ZGiUK w Lubaniu. O randze konferencji KIGO świadczy udział gości honorowych: Marcina Zawiły, prezydenta Jeleniej Góry, jego zastępcy – Jerzego Łużniaka, Mariusza Tomiczka, zastępcy burmistrza Lubania oraz Leszka Świątalskiego, sekretarza generalnego Związku Gmin Wiejskich RP.

O prawie, finansach i branży

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, omówienia obecnych praktyk, możliwości i wyzwań wynikających ze zmian prawnych, a także przedstawienia praktycznych aspektów związanych z wdrażaniem nowych przepisów. Tematyka legislacyjna uzupełniona została ponadto o aspekty finansowe, ekonomiczne i techniczne dotyczące rozwoju branży.

Regulacje prawne i doświadczenia z pierwszych wdrożeń zamówień in house w gospodarce odpadami szeroko omówił mecenas Sławomir Podgórski z Kancelarii Radców Prawnych M. Hanczakowski, S. Podgórski. Tematyka ta została następnie uzupełniona przez Macieja Kiełbusa – partnera w Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelarii Prawnej, który przedstawił zebranym wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem systemem gospodarki odpadami w obecnym systemie prawnym. Profesor dr hab. inż. Tadeusz Pająk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przedstawił natomiast referat pt. „Termiczne przekształcanie odpadów jako element systemu gospodarki odpadami”, zaś Magdalena Dziczek, członek Zarządu, dyrektor Biura EKO-PAK, omówiła model rozszerzonej odpowiedzialności producentów w świetle dyrektyw unijnych.

Nowe rozwiązania

W drugim dniu konferencji nie zabrakło prezentacji gospodarzy honorowych konferencji. O działalności spółki MPGK...