W marcu br. zakończył się ważny etap w historii Celowego Związku Gmin R-XXI. W Słajsinie k. Nowogardu odbyło się bowiem uroczyste otwarcie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami (RZGO). Przetwarza on odpady z 28 gmin woj. zachodniopomorskiego. Koszt całego projektu wyniósł ponad 110 mln zł.

Inwestycja została sfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (69,4 mln zł) oraz uzyskała pożyczkę inwestycyjną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (blisko 14,9 mln zł). Na montaż finansowy składają się również środki własne Związku, pochodzące z przychodów z działalności.

W grudniu 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą – Budimeksem, wyłonionym spośród 12 firm biorących udział w postępowaniu przetargowym, a sam proces budowlany trwał niespełna rok.

Nowo powstały obiekt jest częścią kompleksowego systemu obejmującego zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie całego strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gmin wchodzących w skład Związku. W ramach projektu zbudowano również trzy stacje przeładunkowe odpadów – w Mokrawicy k. Kamienia Pomorskiego, Mielenku Drawskim i Świnoujściu. Wraz z instalacją w Słajsinie tworzą one kompleksowy system zagospodarowania odpadów dla 265 tys. mieszkańców woj. zachodniopomorskiego.

Na kilka frakcji

Zadaniem RZGO jest przetwarzanie i unieszkodliwienie zmieszanych odpadów komunalnych w procesie mechaniczno-biologicznym (MBP) oraz przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów. Ponadto na terenie Zakładu składowane...