Konferencję poprzedziły sportowe zmagania
Konferencję poprzedziły sportowe zmagania
Mimo deszczu nie brakowało chętnych na rejs statkiem po Wiśle
Mimo deszczu nie brakowało chętnych na rejs statkiem po Wiśle
Od lewej: Olaf Kopczyński, z-ca dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska oraz Michał Piskorz, kierownik Zespołu Dialogu NFOŚiGW
Od lewej: Olaf Kopczyński, z-ca dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska oraz Michał Piskorz, kierownik Zespołu Dialogu NFOŚiGW
Od lewej: Adam Dobrowolski, dyrektor oddziału centralnego URE, Tomasz Dąbrowski, dyrektor departamentu energetyki w Ministerstwie Gospodarki
Od lewej: Adam Dobrowolski, dyrektor oddziału centralnego URE, Tomasz Dąbrowski, dyrektor departamentu energetyki w Ministerstwie Gospodarki
Od lewej: Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes Zarządu Kompanii Węglowej, dr Dariusz Gulczyński, członek Światowej Rady Energetycznej oraz Jerzy Łaskawiec, prezes Sefako
Od lewej: Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes Zarządu Kompanii Węglowej, dr Dariusz Gulczyński, członek Światowej Rady Energetycznej oraz Jerzy Łaskawiec, prezes Sefako
Konferencję poprzedziły sportowe zmagania
Konferencję poprzedziły sportowe zmagania
Mimo deszczu nie brakowało chętnych na rejs statkiem po Wiśle
Mimo deszczu nie brakowało chętnych na rejs statkiem po Wiśle
Od lewej: Olaf Kopczyński, z-ca dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska oraz Michał Piskorz, kierownik Zespołu Dialogu NFOŚiGW
Od lewej: Olaf Kopczyński, z-ca dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska oraz Michał Piskorz, kierownik Zespołu Dialogu NFOŚiGW
Od lewej: Adam Dobrowolski, dyrektor oddziału centralnego URE, Tomasz Dąbrowski, dyrektor departamentu energetyki w Ministerstwie Gospodarki
Od lewej: Adam Dobrowolski, dyrektor oddziału centralnego URE, Tomasz Dąbrowski, dyrektor departamentu energetyki w Ministerstwie Gospodarki
Od lewej: Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes Zarządu Kompanii Węglowej, dr Dariusz Gulczyński, członek Światowej Rady Energetycznej oraz Jerzy Łaskawiec, prezes Sefako
Od lewej: Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes Zarządu Kompanii Węglowej, dr Dariusz Gulczyński, członek Światowej Rady Energetycznej oraz Jerzy Łaskawiec, prezes Sefako