Jak rozwiązywać problemy związane z wykupem urządzeń od inwestorów zewnętrznych oraz czy warto dbać o wizerunek firm wod-kan – o tym rozmawiano podczas 42. Konferencji Przedsiębiorstw Wodociągowych w Policach. Dyskutowano też o taryfach i ich zatwierdzaniu, co czeka nas w rozpoczynającym się roku.

Wodociągowcy skupieni w Zachodniopomorskim Forum Wodociągowym spotkali się, by rozmawiać o tematach najważniejszych dla branży. Jerzy Krawiec, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, oraz Dariusz Kozak z Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji, przedstawili własne doświadczenia związane z wykupem urządzeń wod-kan od inwestorów zewnętrznych. Podkreślali, że przed przystąpieniem do wyceny konieczna jest precyzyjna analiza techniczna. – Inżynierowie zatrudnieni w przedsiębiorstwach najpierw muszą sprawdzić jakość dokonanych inwestycji, a dopiero potem przejmuje się instalacje – mówił prezes Jerzy Krawiec. Niestety, bywa, że dochodzi do sporów sądowych z deweloperami, a te ciągną się latami. Padały także pytania, czy kwestie warunków podłączenia do sieci, warunków technicznych czy sposobu dokonania odbioru przyłącza nie będą musiały znaleźć się w nowych regulaminach, których opracowanie jest konieczne po nowelizacji u.z.z.w. Profesor dr hab. Aleksandra Grzesiuk z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie wprowadziła uczestników spotkania w temat kształtowania wizerunku firm wodociągowych. Podkreślała, że wszystkie firmy komunalne muszą zmagać się z wieloma stereotypami. Te z branży wodnej uznaje się za monopolistów,...