Wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydaje się być zadaniem, którego wykonanie, bez wdrożenia odpowiednich narzędzi informatycznych, będzie bardzo trudne. Potwierdzają to liczne pytania i głosy padające ze strony samorządowców i pracowników urzędów gmin.

Jeden z takich głosów padł podczas konferencji pt. „Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle nowych uwarunkowań prawnych”, zorganizowanej w Falentach przez tamtejszy Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. Przedstawiciel jednego z urzędów mówił, iż prawidłowe funkcjonowanie zrewolucjonizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest możliwe tylko w momencie, kiedy zostanie zastosowane w gminie prawidłowe oprogramowanie. Zwrócił przy tym uwagę, iż na rynku są proponowane różne programy, a ciężar właściwego wyboru spoczywa na urzędnikach. Odpowiedni dobór narzędzi informatycznych stanowi nie lada wyzwanie, nie dziwi zatem ogromne zainteresowanie tym tematem oraz poszukiwanie pomocy w doborze tego typu programów. Podnoszony jest przy tym często brak doświadczenia części firm, które – widząc w odpadowej niszy miejsce dla siebie – przygotowały na okoliczność wdrożenia nowych systemów odpadowych własne aplikacje. Na wspomnianej konferencji padło wręcz pytanie do pracowników Instytutu, czy mogliby przygotować ocenę dostępnych na rynku programów, która mogłaby stanowić materiał pomocniczy przy tych trudnych wyborach. – Nie chcemy, żeby firma informatyczna ćwiczyła na nas swoje oprogramowanie, ale żeby przygotowała coś dedykowanego specjalnie dla nas – mówił przedstawiciel jednej z gmin....