Jakie były początki i jaki jest obecny obszar działalności Grupy Saur? Saur powstał w 1933 r., a jego głównym celem była obsługa mniejszych miast w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. W latach 80. ubiegłego wieku Saur został przejęty przez Bouygues – francuską firmę zajmującą się przede wszystkim budownictwem. Pięć lat temu odkupił go fundusz inwestycyjny. Z kolei dwa lata temu Saur został sprzedany konsorcjum dwóch banków i firmy Séché, która specjalizuje się w gospodarce odpadami. Celem tego przejęcia było stworzenie trzeciej co do wielkości, obok Veolii i Sueza, grupy we Francji. Obecnie działamy w kilku branżach. Budową oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody zajmuje się firma Stereau, która wchodzi w skład Grupy Saur. Odpadami zajmują się w Grupie dwie firmy: Coved i Séché. Grupa Saur prowadzi też inne działalności, np. zarządzamy polami golfowymi, centrami sportowymi i kempingami, prowadzimy też usługi pogrzebowe – czyli zajmujemy się pełną obsługą samorządów. Jednak rzeczą najważniejszą w naszej działalności jest ochrona środowiska. Oddziały firmy funkcjonują np. w Arabii Saudyjskiej, Argentynie, Hiszpanii oraz Armenii. A w Polsce od 18 lat jesteśmy obecni w Gdańsku.   Jesienią 2009 r. Grupa Saur uruchomiła w Warszawie swój nowy oddział. Od powstania pierwszej spółki z udziałem Grupy do podjęcia decyzji o zwiększeniu jej...