Fundusz Spójności w środowisku Warsztaty dla beneficjentów Już ponad 3 tys. osób wzięło udział w cyklu szkoleń, które od kwietnia ub.r. organizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla obecnych i przyszłych beneficjentów unijnej pomocy dla projektów realizowanych ze środków Funduszu Spójności. W połowie września br. odbyła się już 23. konferencja szkoleniowa z tego cyklu, tym razem pod hasłem „Finansowanie projektów Funduszu Spójności w sektorze środowiska Tuczno 2007”. Spotkania te są także okazją do zdefiniowania najważniejszych problemów, jakie napotykają inwestorzy już zaawansowani w realizacji projektów ekologicznych. Zdaniem Marii Chojnackiej, przedstawicielki Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, barierami we wdrażaniu polskich wniosków w sektorze ochrony środowiska są zbyt niski poziom płatności w wielu inwestycjach, które muszą się skończyć przed 2010 r., przekroczenia planowanej wielkości kosztów kwalifikowanych, opóźnienia w realizacji niektórych projektów i problemy z wykonawcami robót. Stąd m.in. wynika konieczność modyfikacji wcześniej podjętych decyzji o wielkości dofinansowania i terminie zakończenia przedsięwzięć. W nowej perspektywie finansowej 2007-2013 rozpoczęła się już kwalifikowalność wydatków, stąd należy jak najwcześniej zaczynać realizację projektów. Ich selekcja powinna opierać się na dokładnym sprawdzeniu jakości wszystkich dokumentów dostarczanych do KE. Przy najtrudniejszych projektach wskazana jest bliska współpraca z ekspertami grupy JASPERS, którzy pomogą przy przygotowaniu i realizacji najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć. Boom inwestycyjny...