Już ponad 300 gmin, firm oraz placówek oświatowych z całej Polski może się pochwalić tytułem „Przyjazny Środowisku”, otrzymywanym w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. 25 stycznia 2008 r. dobiegła końca IX edycja Konkursu, a podczas uroczystej Gali Laureatów i Wyróżnionych w Hotelu Sofitel „VICTORIA” w Warszawie laureaci odebrali certyfikaty i statuetki. Konkurs z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę podmiotów zainteresowanych rywalizacją w jednej z trzech jego kategorii: „Samorząd Przyjazny Środowisku”, „Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku” oraz „Promotor Ekologii”. Samorząd Przyjazny Środowisku Kategoria ta adresowana jest do samorządów terytorialnych (gmin, powiatów) oraz samorządowych związków celowych, które w ostatnim czasie zrealizowały ważne z punktu widzenia społeczności lokalnych lub regionu inwestycje ekologiczne. Wnioski oceniane są tu pod kątem kompleksowości podjętych rozwiązań, ich nowatorstwa, skali zaangażowania własnego samorządów, dostosowania inwestycji do standardów i dyrektyw UE, a przede wszystkim poprawy stanu środowiska. Wśród laureatów IX edycji Konkursu w kategorii tej znaleźli się m.in. Urząd Miasta Bydgoszczy, Urząd Gminy w Chodowie, Urząd Miasta Krosno, Urząd Miejski w Szczytnie, Urząd Gminy Lesznowola, Urząd Miasta Biłgoraj, Urząd Gminy Grzegorzew, Urząd Miejski w Sulechowie oraz Urząd Gminy i Miasta w Warcie – jako „Gminy Przyjazne Środowisku”. Wyróżnienie w tej kategorii zdobyły Urząd Miasta Rydułtowy i Urząd Gminy...