Wdrażanie norm zapewnienia jakości paliw produkowanych z biomasy jest postrzegane przez Komisję Europejską (KE) jako kluczowe dla budowy stabilnego, jednorodnego rynku paliw. Dlatego projekt o akronimie SoildStandards” i długiej nazwie „Wspieranie procesu wdrażania norm jakości i zrównoważonego rozwoju oraz systemu certyfikacji dla paliwa z biomasy” został przez KE pozytywnie zaopiniowany i zespół specjalistów w kwietniu tego roku rozpoczął pracę. Konsorcjum pod kierownictwem firmy WIP – Renewable Energies z Niemiec skonsolidowało następujacych partnerów z jednostek naukowo-badawczych i normalizacyjnych oraz agencji energetycznych z ośmiu krajów: Holzforschung – HFA – Austria, Technical Researach Centre – VTT – Finlandia, Netherlands Standardization Institute – NEN – Holandia, Utrecht Univeristy – UU – Holandia,  European Biomass Association – AEBIOM – Belgia, Force Technology – Dania, ERATO Holding – Bułgaria,North-West Croatia Regional Energy Agency – Chorwacja,  Bałtycka Agencja Poszanowania Energii. Zadaniem partnerów jest upowszechnianie wiedzy na temat tworzonych i istniejących norm dotyczących paliw z biomasy, opracowanie materiałów szkoleniowych adresowanych głównie do producentów paliw oraz pilotażowe wdrożenie sytemu zapewnienia jakości paliwa, a także biomasy w siedmiu zakładach produkcyjnych w Europie, w tym w jednym w Polsce. Zakres szkoleń i tworzonych materiałów będzie konsultowany z przedstawicielami firm produkujących paliwa oraz z instytucjami normalizacyjnymi w kraju.  Materiały będą dotyczyły dwóch aspektów: zapewnienia jakości paliw oraz kryteriów zrównoważoności,...