Plany związane z wydobyciem węgla brunatnego w obrębie tzw. Rowu Poznańskiego mają już długą historię. Jednakże w 2010 r., uchwalając nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, podkreślono, że część udokumentowanych złóż tego surowca nie będzie już eksploatowana. Dziś wiele wskazuje na to, że nie była to ostateczna decyzja.

Węgiel brunatny jest w naszym kraju podstawowym – obok węgla kamiennego – surowcem energetycznym. Pochodzi z niego obecnie ok. 35% energii elektrycznej i cieplnej, która jest o ok. 25% tańsza niż energia z węgla kamiennego i o ponad połowę tańsza od energii uzyskiwanej z gazu lub energetyki wiatrowej. Na świecie rocznie wydobywa się ponad 900 mln ton węgla brunatnego. W przyszłości wydobycie to wzrośnie i przekroczy 1 mld ton na rok. Polska, z wydobyciem ok. 60 mln ton, zajmuje obecnie siódme miejsce na świecie. Maksymalne wydobycie w Polsce uzyskano w 1988 r. (73 322 tys. ton), a udział produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego wynosił wtedy ok. 40%. Od tego czasu następuje spadek wydobycia i produkcji energii z tego paliwa. Ocenia się, że obecny poziom utrzyma się przez najbliższe 15 lat, a następnie zacznie wyraźnie spadać. Na powstanie nowego zagłębia górniczo-energetycznego, które mogłoby uzupełnić powstające braki, potrzeba będzie co najmniej 15-20 lat.

Surowiec strategiczny

W...