W jedności siła – ta stara prawda sprzyja też myśleniu o przyszłości. I dobrze się stało, że do takiego wniosku doszły samorządy trzech gmin, które w ostatnim czasie dołączyły do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w celu wspólnej realizacji inwestycji polegającej na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k. Ostródy. Te gminy to Morąg, Miłakowo i Zalewo. Ich samorządy podjęły już uchwały o zamiarze przystąpienia do Związku, dzięki czemu łączna liczba mieszkańców na terenie objętym działalnością Związku wynosi ponad 185 tys. mieszkańców. Plany Związku Gmin „Czyste Środowisko” obejmują budowę nowoczesnego, zgodnego z wymogami prawa polskiego i unijnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na miejscu dotychczasowego wysypiska w miejscowości Rudno (Gm. Ostróda). Na terenie istniejącego obiektu powstanie sortownia, kompostownia oraz nowe kwatery składowania odpadów. Nowe składowisko będzie uszczelnione, a odcieki zbierane będą do szczelnego zbiornika. Planowane przedsięwzięcie ma doprowadzić do uporządkowania gospodarki odpadami na terenie 15 gmin – poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” i prowadzenie edukacji ekologicznej, obejmującej gospodarowanie odpadami. Jest to pierwsza tego typu inwestycja na terenie Związku, otwarta dla innych samorządów terytorialnych, która powstaje z myślą o mieszkańcach regionu. Aktualnie Związek tworzą gminy Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Jonkowo, Małdyty, Lubawa, Ostróda i Iława, miasta i gminy Olsztynek, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg...