W celu promowania energetyki przyjaznej środowisku Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie z firmą Philips Lighting Poland i dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW zrealizowało ogólnopolski konkurs „Wiedza o OZE oświetli Twoją szkołę” (OZE – Odnawialne Źródła Energii). Projekt honorowym patronatem objął minister środowiska.
Celem konkursu było zwrócenie uwagi na istotną
rolę, jaką powinna odgrywać energia oparta na OZE oraz pokazanie możliwości efektywnego wykorzystania energii nie tylko wśród uczniów, ale również (za ich pośrednictwem) wśród społeczności lokalnej.
W ramach konkursu uczniowie opracowali audyt oświetleniowy szkoły, wykonali pomiary i przeprowadzili inwentaryzację systemu oświetlenia. Na tej podstawie przygotowali propozycję poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej w badanych pomieszczeniach szkolnych. Uczestnicy konkursu zostali wyposażeni w materiały edukacyjne, pomoc merytoryczną i elektroniczny sprzęt pomiarowy oraz korzystali z interaktywnego portalu edukacyjnego www.oze.gridw.pl.
Przedmiotem konkursu podlegającym ocenie była: prezentacja multimedialna nt. energetyki przyjaznej środowisku, plakat promujący wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz efektywność energetyczną, zestaw poprawnie wykonanych badań i pomiarów wraz z propozycją poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej w szkole oraz udokumentowane działania promocyjne, przeprowadzone lokalnie przez szkołę.
Konkurs wygrało Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Jarocinie. Zwycięska szkoła otrzymała energooszczędny i poprawiający efektywność procesu kształcenia system SchoolVision dla jednej klasy. Ciekawe nagrody i wyróżnienia otrzymało również dziewięć innych szkół.
Podsumowaniem konkursubył zorganizowany 14 maja 2011 r. na rynku w Jarocinie piknik naukowy pt., „Energetyka, oświetlenie przyjazne środowisku” na Rynku w Jarocinie W jego trakcie odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Prezentowano też wystawy i pokazy edukacyjne oraz konkursy, gry i zabawy. Można było porozmawiać z ekspertami, wziąć udział w licznych zawodach i wygrać nagrody. Jednocześnie w kinie „Echo” przy rynku odbywały się tematyczne pokazy filmowe.
W ramach projektu, w przeddzień pikniku, w zwycięskim gimnazjum zorganizowano seminarium naukowe dla samorządowców pt. „Możliwości poprawy efektywności energetycznej w instalacjach oświetleniowych”.
Projekt „Wiedza o OZE oświetli Twoją szkołę” to dla nauczycieli baza pomysłów na ciekawe lekcje, a dla uczniów okazja do zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności przy zastosowaniu metod badawczych.
(uw)