Podnoszenie kwalifikacji to czynnik, który w znacznej mierze decyduje zarówno o utrzymaniu zatrudnienia, jak i o ewentualnym awansie. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom rynku,Europejska Grupa Doradcza od listopada 2009 r. realizuje projekt szkoleniowy pt. ,,Lubuski Specjalista/Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskowego”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Daje on możliwość bezpłatnego uczestnictwa w
specjalistycznych szkoleniach, a co za tym idzie – stwarza szansę zdobycia nowego zawodu.
Głównym celem szkolenia na specjalistę było przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem środowiskowym. Uczestnicy zapoznali się z wymaganiami prawnymi w tym zakresie, które obowiązują w Polsce i Unii Europejskiej. Poruszone zostały także tematy dotyczące audytowania systemu zarządzania środowiskowego.
Natomiast osobom, które chciały uzyskać tytuł pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskowego, przekazano informacje dotyczące standardów środowiskowych i zagadnień związanych z SZŚ w organizacji. Uczestnicy zdobyli umiejętności planowania, wdrażania, utrzymania oraz doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego. Na szkoleniu zaprezentowane zostały najczęściej występujące nieprawidłowości w systemach zarządzania oraz propozycje rozwiązań zmierzających do ich korygowania i zapobiegania im.
Warto dodać, że szkolenie na specjalistę trwa w sumie 24 godziny i zajmuje uczestnikom jeden weekend, natomiast chętni do uzyskania tytułu pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskowego muszą zarezerwować sobie dwa weekendy (łącznie 40 godzin zajęć).
Osoby biorące udział w szkoleniu po jego ukończeniu uzyskują certyfikat uczestnictwa, a po pozytywnie zaliczonym egzaminie – także certyfikat jednostki certyfikacyjnej TÜV NORD Polska. Zdobyta wiedza i umiejętności, potwierdzone tymi dokumentami, z całą pewnością podniosą konkurencyjność uczestników na rynku pracy.
Podsumowując dotąd zrealizowane szkolenia, organizatorzy stwierdzają, że w kursie ,,Specjalista ds. systemu zarządzania środowiskowego” (łącznie dziesięć edycji) wzięło udział 150 osób, zaś w ramach II stopnia szkoleń, tj. ,,Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego” (w sumie pięć edycji) przeszkolono 75 osób (więcej na stronie www.certyfikacja.com.pl/lubuskie).

System zarządzania środowiskowego ma za zadanie umożliwić organizacji prowadzenie w sposób ciągły i systematyczny kontroli wpływu, jaki wywiera przez swoją działalnosć na środowisko przyrodnicze.

(es)