W ciągu kilku lat ilość odpadów wielkogabarytowych wzrosła w Polsce czterokrotnie. Są one źródłem potencjalnych surowców wtórnych, ale jednocześnie to odpady problemowe.

Odpady wielkogabarytowe pochodzą z gospodarstw domowych. Ze względu na duże rozmiary (nie mieszczą się do standardowych pojemników na odpady) wymagają odrębnego zbierania i przetwarzania. W ostatnich latach widoczny jest trend wzrostu ilości produkowanych odpadów wielkogabarytowych. W Polsce w 2010 roku wyprodukowano ponad 100 tys. Mg odpadów wielkogabarytowych, a siedem lat później było ich już cztery razy więcej. Jest to związane ze wzrostem konsumpcji w gospodarstwach domowych i zamianą starych sprzętów domowych na nowe lub pasujące do wystroju wnętrza.  

Rosnąca masa gabarytów

Podobna sytuacja jest w całym kraju. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że wzrost ilości odebranych odpadów wielkogabarytowych odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej tego typu odpadów zebrano w 2017 roku w województwie mazowieckim, śląskim, małopolskim i dolnośląskim, przy czym w pierwszych dwóch było to ponad 70 tys. Mg, a dwóch kolejnych około 40 tys. Mg. odpadów wielkogabarytowych. Należy jednak zauważyć, że występują znaczne różnice pomiędzy województwami zbierającymi duże ilości odpadów wielkogabarytowych a regionami, w których jest ich nie więcej niż 10 tys. Mg.

 

Na przydomowe śmietniki trafiają takie odpady jak stare meble, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, (lodówki, pralki, piece itd.), opakowania...