Śledzenie trendów, wydarzeń i zjawisk w kraju oraz na świecie, a także wnikliwe badanie potrzeb firm z branży wod-kan to kluczowe elementy, którymi kierują się organizatorzy konferencji WOD-KAN-INSTAL.

Ósma Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji WOD-KAN-INSTAL” w tym roku odbyła się w dniach 22-23 listopada w Kielcach. Główny organizator, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, wraz z współorganizatorami – Świętokrzyską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych – zadbał o wysoki poziom merytoryczny spotkania, kładąc szczególny nacisk na praktyczny wymiar prezentowanej wiedzy. Oprócz referatów naukowych, naukowo-technicznych i technicznych, wygłaszane były także referaty szkoleniowe. Tradycyjnie już integralną część wydarzenia stanowiła wystawa materiałów, sprzętu oraz urządzeń dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. W trakcie konferencji, podczas uroczystej gali, firmom z branży wod-kan zostały wręczone prestiżowe nagrody Eureka 2017 za innowacyjność ich produktów i technologii. Nagrody przyznano Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Eko-Babice i firmie Biogradex-Holding za technologię Biogradex, a także firmie Jumarpol za nawigację teleoptyczną TSP. W konkursie wyróżniono również firmę Uponor Infra za VipLiner przeciskowy typu drenarskiego, firmę Terma za wiertnicę grawitacyjną oraz firmę Titan Polska za modułowy system aluminiowych szalunków wykopowych Litebox.  Maria Szruba,  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 

...