Blisko 400 wystawców, rekordowa powierzchnia wystawiennicza, niemal 7 tys. zwiedzających – to bilans XVII Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji. Od 26 do 28 maja br. w Bydgoszczy trwała największa w Polsce i jedna z większych w Europie imprez targowych branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dodać warto, że władze Bydgoszczy wraz
z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie (organizatorem targów) cały teren targowy przygotowały kosztem 12 mln zł. Tak więc znany z przepięknych terenów rekreacyjnych Myślęcinek wzbogacił się o nową rolę: centrum targowego.
Do dyspozycji wystawców oddano łącznie 20 tys. m2, z tego 16 tys. m2 powierzchni wystawienniczej: 10 tys. w halach i 6 tys. na wolnym powietrzu. Przybyli goście mogli oglądać ekspozycje przygotowane w pięciu klimatyzowanych halach. Nie zabrakło również miejsc parkingowych (ok. 800 dla wystawców i 1500 dla gości).
 
Nie tylko wystawa
Tradycyjnie Targom towarzyszyły liczne konferencje, np. podczas Norweskiego Dnia Innowacji (26 maja) pt. „Nowoczesne technologie dla sektora wodno-kanalizacyjnego” oraz nt. nowych rozwiązań w zagospodarowywaniu osadów ściekowych (zorganizowana 27 maja przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie). Ta ostatnia w sposób szczególny wpisuje się w politykę Izby, która zabiega o powstanie ogólnopolskiego programu zagospodarowania osadów ściekowych na wzór podobnych dokumentów strategicznych, choćby takich jak Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Jej konsultantem naukowym i głównym prowadzącym był prof. dr inż. Marek Gromiec. Pierwszym wykładem była prezentacja projektu „Syntezy termicznej osadów ściekowych i odpadów mineralnych w postaci lekkich kruszyw dla budownictwa”, przygotowana i zaprezentowana przez dr. inż. Adama Mazelę z Zakładu Górnictwa Skalnego Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Elżbieta Uzunow z tej samej instytucji naświetliła problem bezpieczeństwa materiałów budowlanych pod kątem zawartości metali ciężkich, otrzymanych po termicznej syntezie osadów ściekowych z krzemianami. Następnie firmy doświadczone w praktycznym wdrażaniu technologii osadowych zaprezentowały swe pomysły na ich zagospodarowanie. Były to wystąpienia pt. „Technologia procesu elektroosmotycznego i jego rola w utylizacji osadów ściekowych” firmy Krevox oraz dotyczące rozwiązań gospodarki osadowej w Europie i na świecie stosowanych przez koncern Veolia Water Systems.
Blok norweskich rozwiązań otworzył Thor Sverre Minnesjord z Green Business Norway referatem na temat najlepszych norweskich praktyk w gospodarce osadami pościekowymi. Kolejna prezentacja to „Osady pościekowe – od odpadu do wartościowego surowca”. Konferencję zamknął Kazimierz Duda wystąpieniem dotyczącym procesu hydrolizy termicznej Cambi stosowanej przy unieszkodliwianiu osadów i bioodpadów.
 
Targowi laureaci
Jak co roku, Targi WOD-KAN przyznały najciekawszym wyrobom nagrodę Grand Prix. Uhonorowano również pomysłowo przygotowane stoiska targowe. Komisja konkursowa przyjęła zgłoszenia 30 wyrobów pochodzących z 24 firm. Jury postanowiło nagrodzić statuetką Grand Prix agregat głębinowy GCA 5 spółki HYDRO-VACUUM z Grudziądza, aluminiowe obudowy wykopów – rozpory pionowe zabrzańskiej firmy LIFTON POLSKA oraz DISCAM – dynamiczną kratę dyskową z rozdrabniaczem, którą zgłosiło przedsiębiorstwo AxFlow z Warszawy. Natomiast nagrodę Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych przyznano spółce AFT za typoszereg innowacyjnych przepustnic – EURODISC.
Za najciekawsze ekspozycje uznano stoiska firm: Bavarian Pavilion, HYDRO-VACUUM z Grudziądza oraz WAVIN METALPLAST-BUK z Buka.
Po raz pierwszy na podstawie ogólnopolskiego konkursu przyznana została też statuetka Czystej wody dla Polski. Nagrodę wręczono w trzech kategoriach: „Uzdatnianie wody” (dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tarnobrzegu), „Oczyszczanie wód przemysłowych” (laureatem zostały Zakłady Przemysłowe w Policach) i „Oczyszczanie ścieków” (statuetka trafiła do spółki Energetyka przy KGHM).
 
Tomasz Szymkowiak
Jak co roku, Targi WOD-KAN przyznały najciekawszym wyrobom nagrodę Grand Prix.
Jak co roku, Targi WOD-KAN przyznały najciekawszym wyrobom nagrodę Grand Prix.