Czwarta już edycja grudniowej konferencji „Woda. Ścieki. Osady”, organizowanej przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, zgromadziła około 130 uczestników z przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z całego kraju. Jej tematykę zdominowała kwestia zagospodarowania osadów ściekowych.

W pierwszym dniu rozmawiano głównie o biologicznych metodach zagospodarowania osadów, innowacjach w ich mechanicznym zagęszczaniu i odwadnianiu. Drugi dzień konferencji zdominowała tematyka termicznego ich przekształcania, suszenia i spalania. Stabilny zespół fachowców Zebranych przywitali Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, oraz Tadeusz Rzepecki, przewodniczący Rady Izby. Podkreślali oni, że efektem wieloletniego programu budowy czy modernizacji oczyszczalni ścieków jest rosnąca liczba ton osadów ściekowych, które muszą zostać zagospodarowane w sposób bezpieczny, nowoczesny i akceptowalny ekonomicznie. Pomocny w tym trudzie byłby Krajowy Program Zagospodarowania Osadów Ściekowych, o którego powstanie i wdrożenie, jak na razie bezskutecznie, Izba zabiega od lat wśród decydentów resortowych. Tadeusz Rzepecki podkreślał, że w tym gronie wytworzył się stabilny zespół doświadczonych fachowców,  od wielu lat realizujących różnego rodzaju inwestycje dotyczące osadów ściekowych. Jedenaście monospalarni osadów ściekowych pozwala zebrać unikatowe doświadczenia z ich budowy, a przede wszystkim eksploatacji. Tym bardziej że w gronie fachowców, jacy byli obecni na konferencji, mówi się otwarcie zarówno o sukcesach, jak i o różnych mankamentach, a także sposobach radzenia sobie z nimi. Bardzo głęboką wiedzą dysponuje branża na...