Tradycyjnie uczestniczyliśmy w Targach POLEKO, które w tym roku trwały od 14 do 17 października. Członkowie, współpracownicy i sympatycy KIGO tłumnie odwiedzali nasze stoisko, na którym wystawiały się też firmy Logic Synergy, Green Business Norway i Energos, oraz uczestniczyli w konferencji na temat in house.

Jednym z tegorocznych wydarzeń związanych z Międzynarodowymi Targami Ochrony Środowiska POLEKO była zorganizowana przez KIGO konferencja pt. „Zamówienia in house w gospodarce odpadami”, w której uczestniczyło szerokie grono słuchaczy i debatujących. Podstawą do ożywionej dyskusji stały się liczne prezentacje, m.in. mecenasa Piotra Hossy, radcy prawnego KIGO, który omówił zmiany legislacyjne dotyczące procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Zainteresowaniem cieszyło się też wystąpienie Henryka Kultysa, prezesa MPO w Krakowie, i Artura Ostrowskiego z Logic Synergy, którzy wspólnie przedstawili referat pt. „Wdrożenie systemu ecoSanit na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie”. Brytyjski Energos zapoznał zebranych z tematyką dotyczącą gazyfikacji jako sprawdzonej technologii pozyskiwania energii z komunalnych odpadów resztkowych na małą skalę. Następnie Mariusz Rajca z firmy Tomra Sorting wygłosił referat pt. „Planowane zmiany legislacyjne a znaczenie efektywności sortowania. Odzysk frakcji materiałowych do recyklingu z odpadów komunalnych z wykorzystaniem separatorów optycznych TITECH autosort na przykładzie Norwegii oraz Polski”.

Tajniki trybu in house

Wykład dotyczący zamówień in house wygłosił natomiast mecenas Sławomir Podgórski...