Wpływ OZE na ceny energii

Energia elektryczna – z powodu rosnącego zapotrzebowania i wysokich cen – staje się coraz ważniejszym elementem gospodarki. Mimo prób bezpośredniej regulacji ceny energii będą rosły, a ich prognozowanie staje się coraz istotniejsze.

Kluczowym czynnikiem decydującym o kosztach energii jest struktura miksu energetycznego, kształtowana przez krajową politykę energetyczną i przez regulacje. Największy wpływ UE na kształtowanie się miksu energetycznego i kosztów mają regulacje środowiskowe oraz koszty opłat za uprawnienia do emisji CO2 (EUA), a także tempo wprowadzania OZE w miejsce wysokoemisyjnej energetyki węglowej. Europejska Agencja Ochrony Środowiska wskazuje, że w Polsce w latach 2005-2017 dokonał się najmniejszy w całej UE postęp, jeśli chodzi zarówno o redukcję emisji CO2, jak i o wzrost udziałów OZE1, a jednocześnie w Polsce w latach 2018-2019 dokonał się jeden z największych w całej UE skok cen hurtowych energii elektrycznej2.

Instytut Energetyki Odnawialnej dokonał analizy tych faktów oraz prognoz cen energii3, opierając się na dokumentach strategii energetycznej Polski i rekomendacjach Komisji Europejskiej (KE), dotyczącej podniesienia celów OZE na rok 2030. Wyniki wskazują, że istnieje pewna ścieżka transformacji energetycznej, która, osiągając cele emisyjne, obniża koszty generacji i co za tym idzie – ceny energii. Określone technologie OZE, wprowadzane w odpowiednim tempie, są w stanie, oprócz osiągnięcia europejskich celów klimatycznych, przynieść niższe ceny w całym systemie elektroenergetycznym.

Konstrukcja scenariuszy

Punktem wyjścia do konstrukcji scenariusza jest wcześniejsza prognoza cen energii...