Energia i ekoinnowacje w przedsiębiorstwie to główny temat konferencji z cyklu InvestExpo Business Meeting pn. „Wiedza. Biznes. Finanse”.
Patronat honorowy nad spotkaniem, które odbyło się 22 maja br. w Toruniu, objęło Ministerstwo Gospodarki, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Giełda Papierów Wartościowych oraz Michał Zaleski, prezydent Torunia. Uroczystej inauguracji
wydarzenia dokonali Rafał Pietrucień, pełnomocnik prezydenta Torunia ds. rozwoju i planowania przestrzennego oraz Przemysław Jura, prezes Zarządu z Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Pierwszy z tematów konferencji dotyczył innowacyjnych źródeł finansowania innowacji w energetyce. Został on szczegółowo omówiony przez Przemysława Jurę Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Zaprezentował on kwestie kapitału wysokiego ryzyka, trendy w finansowaniu innowacyjnych przedsięwzięć energetycznych, m.in. przez Anioły Biznesu, private equity oraz venture capital, akcentując korzyści każdej z przedstawionych form finansowania. Z kolei Piotr Danielski z DB Energy, omówił audyt efektywności energetycznej, który jest podstawą ubiegania się o dofinansowanie i „białe certyfikaty”. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż najlepszym sposobem rozpoczęcia projektów, podnoszących efektywność wykorzystania energii, prowadzących do redukcji kosztów, jest wykonanie pełnego bilansowego audytu efektywności energetycznej. Następna prelekcja odnosiła się do instrumentów wsparcia ekoinnowacyjnych przedsiębiorstw. Marek Dondelewski z Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii, prezentując rozmaite możliwości w tym względzie,wskazał główne wyzwania ekoinnowacji, omówił model ich wdrażania oraz scharakteryzował sieć ekoinnowacji i jej architekturę. Obecny na spotkaniu Zygmunt Jaczkowski z Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu w swoim wystąpieniu nawiązał do tematu audytu energetycznego w przedsiębiorstwach. Jego celem jest ocena opłacalności przedsięwzięcia nie tylko termomodernizacyjnego (ograniczenia strat ciepła), ale też ograniczenia strat prądu i racjonalnego gospodarowania energią. Zwrócił też uwagę na etapy modernizacji, przynoszące najszybszy zwrot nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii. Na zakończenie spotkania Rafał Sękowski, przedstawiciel Funduszu Powierniczego JEREMIE z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz Monika Mazur-Świerczyńska z Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, przedstawili proces ubiegania się o pożyczki i poręczenia na inwestycje w ramach projektów realizowanych przez powyższe fundusze. Konferencja zgromadziła m.in. przedsiębiorców i ekspertów w dziedzinie innowacji, energetyki, finansów, inwestycji, którzy aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu, zadając wiele ciekawych pytań.
 
Agnieszka Kotela
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych