Wsparcie społecznego budownictwa czynszowego

Do dyspozycji na dotacje z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego w 2019 i w 2020 r. jest po 500 mln zł. W kolejnych latach, aż do 2025 r., będzie to po 1 mld rocznie. Pieniędzy będzie więcej niż do tej pory i powinno wystarczyć na realizację wszystkich poprawnych wniosków. Pomoc w finansowaniu budowy takich lokali gminy mogą uzyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych to jedno z ważniejszych zadań gmin1. Stan zasobów komunalnych sprawdziła niedawno Najwyższa Izba Kontroli. Wnioski nie były optymistyczne: gminy mają za mało lokali komunalnych, a te istniejące są wyeksploatowane i utrzymywane w nienależytym stanie technicznym. Zasoby mieszkaniowe gmin się kurczą, a liczba ubiegających się o takie mieszkania wciąż rośnie. Szacuje się, że pod koniec 2018 r. brakowało ok. 150-200 tys. mieszkań socjalnych2.

Ułatwienia w pozyskiwaniu wsparcia

Gminy, spółki gminne, powiaty czy organizacje pożytku publicznego mogą korzystać z bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali mieszkalnych o ograniczonym czynszu, noclegowni czy schronisk dla bezdomnych. Bank Gospodarstwa Krajowego w latach 2019-2025 będzie miał do rozdysponowania dla wnioskodawców dużo wyższe kwoty niż w latach ubiegłych. W 2020 r. BGK będzie dysponował kwotą 500 mln zł, zaś od 2021 do 2025 r. po 1 mld zł rocznie....