Bioenergia z pewnością odegra znaczącą rolę w realizacji pakietu 3x20 we wszystkich krajach regionu Morza Bałtyckiego, jednak strategie i wykorzystywane technologie będą się od siebie różnić.

Wynika to z faktu, iż stopień rozwoju rynku i zaawansowania technologii są rozmaite w poszczególnych regionach. Biogazownie – licznie funkcjonujące w Niemczech, Danii czy Szwecji, dopiero zaczynają powstawać na Litwie i Łotwie, a na Białorusi są na razie nieznane. Poszczególne kraje stoją obecnie przed różnymi wyzwaniami – jednym bardziej potrzebna jest infrastruktura lub technologie, innym po prostu wiedza, a jeszcze innym konkretne biopaliwa. Biobrokers.eu Projekt Biobrokers.eu jest wielojęzyczną platformą handlową, stworzoną w ramach projektu „Bioenergy Promotion”, realizowanego z Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013. Jej interfejs został przetłumaczony na dziesięć języków krajów bałtyckich, tak więc znajomość języków obcych nie stanie na drodze w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Platforma nie ogranicza się jedynie do produktów, ale uwzględnia również pozostałe ogniwa łańcucha dostaw bioenergii, takie jak technologie, zasoby ludzkie, usługi konsultingowe czy szkolenia. Biobrokers.eu zawiera też wiele narzędzi ułatwiających użytkownikom znalezienie dokładnie tego, czego potrzebują, np. czytelnego podziału na sekcje tematyczne lub narzędzia do mapowania, które pozwala wybrać dostawców w określonej odległości. Platforma jest również dostępna na smartfonach z systemem Android. Nawiązanie owocnej regionalnej współpracy bioenergetycznej przyczyni się do kontaktów z doświadczonymi...