Współspalanie biomasy z węglem należy uznać obecnie za efektywny i atrakcyjny finansowo sposób wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej. 

Być może w przyszłości współspalanie zastąpią sprawniejsze technologie, takie jak np. zgazowanie w połączeniu z układami gazowo-parowymi, a także wykorzystanie gazu lub etanolu z biomasy do zasilania wysoko sprawnych ogniw paliwowych.   Możliwości wykorzystania biomasy Są dwie możliwości energetycznego wykorzystania biomasy w istniejących kotłach energetycznych opalanych węglem. Pierwsza to współspalanie bezpośrednie obejmujące: mieszanie biomasy z węglem przed układem dozowania węgla do kotła (młynami) i podawanie do komory paleniskowej kotła przez istniejący układ nawęglania i palniki pyłowe, niezależne przygotowanie biomasy — rozdrobnienie i spalanie na ruszcie pod kotłem lub dozowanie do palników ewentualnie nad palnikami węglowymi niezależnym strumieniem w tym przypadku możliwe jest użycie biomasy jako paliwa reburningowego. Druga możliwość to współspalanie pośrednie, w przypadku którego: istnieje przedpalenisko — do komory paleniskowej kotła wnoszone jest ciepło spalin ze spalania biomasy, następuje wstępne zgazowanie biomasy — do komory paleniskowej wprowadzany jest wilgotny gaz palny.   Zalety i wady współspalania Współspalanie bezpośrednie uważane jest obecnie za najprostszy i najtańszy sposób zwiększenia produkcji energii elektrycznej z paliw odnawialnych. Zalety współspalania to: prawie natychmiastowe wykorzystanie biomasy w dużej skali (duże kotły), proces spalania...